• Hızlı ve Güvenli Çözümler

  • Hızlı ve Güvenli Çözümler

  • Hızlı ve Güvenli Çözümler

Hakkımızda

Çelikbaş Hukuk Bürosu, iş dünyası başta olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin gereksinim duyduğu her alanda müvekkillerine yüksek nitelikli avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri vermek amacıyla  2014 yılında Av. Nil Merve Çelikbaş Şeker tarafından kurulmuştur.   
 
Yaratıcı, etkin ve iş dünyasının ihtiyaçlarını dikkate alan yaklaşımıyla, müvekkillerinin faaliyet alanları ne olursa olsun özenli, titiz ve sonuç odaklı bir şekilde, müvekkillerinin gereksinimlerine ve ihtiyaçlarına uygun olarak çağdaş ve uluslararası standartlarda hizmet sunmaktadır.    
 
Çelikbaş Hukuk Bürosu, hukuki danışmanlık ve dava takibi alanlarında geniş ve nitelikli bir hukuki hizmet sağlamakta; ticaret hukuku, şirketler hukuku ve sözleşmeler hukuku alanlarında ulusal ve uluslararası boyutta etkin bir rol almaktadır. Bu nedenle hukuk büromuz, özellikle yerli ve yabancı müvekkilleri tarafından tercih edilen uluslararası nitelikteki hukuk bürolarından biri olmaktadır.    
 
İngilizce ve Fransızca başta olmak üzere en az bir yabancı dile hâkim bulunan hukuk büromuz mensupları, kurumsal ve bireysel müvekkillerine yurt içinde ve dışında eksiksiz ve yüksek kalitede hukuk hizmeti sağlamak amacıyla yüksek mesleki bilgi ve deneyimlerini kullanmaktadırlar.    
 
Ticari, idari ve mali faaliyetlerin ve işlemlerin gerçekleştirilmesi, sözleşmelerin düzenlenmesi, çeşitli konularda hukuki görüşlerin verilmesi, Türkçe, İngilizce ve Fransızca dillerindeki yazışmaların hazırlanması olmak üzere, hukuk büromuz, çeşitli sektörlerde ve faaliyet alanlarında nitelikli bir hukuki hizmet sunmaktadır.

 

Haberler & Etkinlikler

UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ’NİN İŞ HAYATINA ETKİLERİ

Giriş Uzaktan çalışma; 4857 sayılı İş Kanunu’nun (“Kanun”) 14. maddesi ..

Çalışanın işyeri eğitim programlarına katılmaması fesih sebebi midir?

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin 12.12.2014 tarihli ve E. 2013/25000 - K. 2014/35417 sayılı kararı ..

Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları Hk. Tebliğ

02/01/2021 tarihli ve 31352 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Tebliğ ile (Türkiye Cumh..

Yargı Alanında Getirilen Durma Süresi ve Durma Süresinin Sürelere Etkisi

Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını ve yargı alanında doğabilecek hak kayıp..

Banka Kredilerinde Yeni Düzenlemeler

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Yapılan Değişiklik İle Banka Kredilerinde D..

VERBİS KAYIT SÜRELERİ İLE İLGİLİ HATIRLATMA

Bilindiği üzere, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (KVK Kurulu) 23/06/2020 tarihli ve 2020/48..

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATINDAKİ GÜNCEL GELİŞMELER (10/03/2018)

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATINDAKİ GÜNCEL GELİŞMELER (10/03/2018) 10 Mart 2018 Cuma..

VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğünden İstisna Tutulan Veri Sorumluları Açıklandı

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”), Kişisel Verileri Korum..

Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği

Payları halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan anonim ortaklıklar ile ilgili olarak bu ..