İSTANBUL FİNANS MERKEZİ KANUNU

Nil Merve Çelikbaş Şeker, L.LM.

28 Haziran 2022 tarihli 31880 sayılı Resmî Gazete’de 7412 sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu’nu (“Kanun”) yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanun’da, İstanbul Finans Merkezi’nin (“İFM”) yönetilmesi ve işletilmesine ilişkin düzenlemeler ile İFM tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerde uygulanacak hükümler düzenlenmiştir. 

Kanun’da dikkat çeken husus ise; faaliyetlerde uygulanacak teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerdir. Şöyle ki; ilgili Kanun’da yurt dışında yerleşik kişilere finansal hizmetler sunulması ve hizmetten nihai olarak yurt dışında faydalanılması koşuluyla kuruluşların gerçekleştirdiği faaliyetlerin finansal hizmet ihracatı olarak tanımlanacağı belirtilmiştir. İFM’de bu faaliyetleri gerçekleştirecek kuruluşlara Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından katılımcı belgesi verilecek olup katılımcı belgesinin verilmesine, katılımcı belgesi muafiyet koşullarına, katılımcı belgesinin askıya alınması ve iptaline ilişkin hususlar henüz belirlenmemiştir. İlgili hususlara ilişkin ayrı bir yönetmelik düzenlenmesi öngörülmektedir.

Katılımcı belgesine haiz kuruluşların finansal hizmet ihracatı ile elde ettikleri kazançlar, 2022 ile 2031 yılları arasında %100’ü (yüzde yüz), ileriki tarihlerde ise %75’i (yüzde yetmiş beş) kurumlar vergisi beyannamesinde ayrıca belirtilmek şartıyla kurum kazancından düşülecektir. Ayrıca ilgili kuruluşların gerçekleştirdiği işlemler ve bu işlemler nedeniyle elde edilen kazançlar banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaf tutulacaktır. Kanun’da ayrıca faaliyetlere ilişkin işlemlerin tüm harçlardan, işlemlere ilişkin düzenlenen kağıtların da damga vergisinden müstesna olacağı belirtilmiştir. İFM’de yer alan taşınmazlar ile kısıtlı olmak kaydıyla, taşınmaz kiralanmasına ilişkin tüm işlemlerin her türlü harçtan muaf olduğu ve bu işlemlere ilişkin düzenlenen kâğıtların damga vergisinden müstesna olduğu da ilgili Kanun’da belirtilmiştir. 

Önemle belirtmek gerekir ki, katılımcı belgesine haiz kuruluşların İFM faaliyetleri kapsamında istihdam ettiği personellerinin aylık ücretlerinde; çalışan yurtdışında en az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip ise %60 (yüzde altmış), en az on yıllık tecrübeye sahip ise %80 (yüzde seksen) gelir vergisi muafiyeti uygulanacaktır.

İlgili Kanun’a bağlantıdan ulaşabilirsiniz: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220628-16.htm#:~:text=(2)%20Bu%20Kanun%2C%20%C4%B0stanbul,indirim%2C%20istisna%20ve%20muafiyetleri%20d%C3%BCzenlemektedir.

 

*Yasal Uyarı*

İşbu makale bilgi ve deneyim paylaşımına yönelik olup yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki güvence vermemektedir. Çelikbaş Hukuk Ofisi, bu makalede yer alan her türlü bilgi ve sair içeriklerin doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmasından oluşacak zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; Türkiye Cumhuriyeti Barolar Birliği’nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez. Bu bilgilerin iletilmesi hiçbir şekilde avukat müvekkil ilişkisi oluşturmaz. Bu bilgiler en son hukuki durumu yansıtmayabileceğinden okuyucular güncel durum hakkında bir avukata danışarak hareket etmelidirler.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir