Yeni Dönem Kira Artışlarına İlişkin Düzenleme

Nil Merve Çelikbaş Şeker, L.L.M.

8 Haziran 2022 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen ve 11 Haziran 2022 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren yasaya göre; “Konut kiraları bakımından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ilâ 1/7/2023 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde yirmi beşini geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde yirmi beşin altında kalması halinde değişim oranı geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. Bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersizdir. Bu fıkra hükmü, 344. maddenin ikinci fıkrası uyarınca hâkim tarafından verilecek kararlar bakımından da uygulanır.” 11 Haziran 2022 ve 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen konut kira sözleşmelerinde yeni dönem kira artış oranı %25’lik bir oran ile sınırlandırılmıştır. 

Diğer bir deyişle, yasanın yürürlüğe girdiği 11 Haziran 2022 tarihi ve 1 Temmuz 2023 tarihi de dahil olmak üzere taraflar arası yenilenen kira sözleşmelerinde yeni dönem kira bedeli üst sınır %25 olacak şekilde arttırılabilecektir. Yasaya göre, yenilenen kira dönemi için taraflar TÜFE veya kira sözleşmesinde önceden belirlenen bir oran üzerinden artırım yapması durumunda TÜFE veya sözleşmede kararlaştırılan oranın yasada öngörülen %25’lik orandan yüksek olması dahilinde fazlaya ilişkin artırım geçerli sayılmayacaktır. Önemle belirtmek gerekir ki, yapılan bu düzenleme 1 (bir) yıllık süreci kapsamakta olup sadece konut kiralarına ilişkin olarak düzenlenmiştir. Bu sebeple, anılan düzenlemenin işyeri kiraları bakımından herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır.

Geçici maddeye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz; 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220611-1.htm 

Saygılarımızla,

Çelikbaş Hukuk Bürosu

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir