OHAL İlan Edilen Yerlerde İş Hukukuna İlişkin Alınan Kararlar

22/03/2023 tarihli ve 32112 sayılı Resmî Gazete ile 125 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında OHAL ilan edilen illerde ve OHAL süresince uygulanacak kısa çalışma, istihdamın korunması, nakdi ücret desteği, bazı süreler, sosyal güvenlik ile ilgili bazı tedbirler alınmıştır.

  1. Kısa Çalışma Ödeneği: İşyerleri için hasar uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin işverenlerin başvurusu doğrultusunda kısa çalışma ödeneği verilecektir. Ancak işverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile işverenden tahsil edilecektir.
  2. Fesih Yasağı: Her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemeyecektir.Fesih yasağının ihlali halinde, her işçi için aylık brüt asgari ücret tutarında çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince idari para cezası uygulanacaktır.
  3. Nakdi Ücret Desteği: Kısa çalışma başvurusuna istinaden yeni bir hak sahipliği oluşmayanlar ile depremlerin etkilerinden kaynaklı işyerinin kapanması veya kapatılması sebebiyle iş sözleşmesi feshedilen ve yeni bir işsizlik ödeneği hak sahipliği oluşmayanlara, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve varsa daha önce başlatılabilecek durumda olan hak sahipliklerinden kalan süreler tamamlandıktan sonra, kısa çalışma uygulanan dönemde veya işsiz kaldıkları süre kadar OHAL süresince günlük 133,44 Türk Lirası nakdi ücret desteği verilecektir.  Nakdi ücret desteği alanlar genel sağlık sigortalısı olarak sayılacak ve primleri işsizlik sigortası fonundan karşılanacaktır.
  4. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Süreleri: Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu (“TİS”) kapsamındaki yetki tespitlerinin verilmesi, TİS’lerin yapılması, toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü ile grev ve lokavta ilişkin süreler 6/2/2023 (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren OHAL süresince uzatılmıştır.
  5. Sosyal Güvenlik Alanında Alınan Tedbirler: Sosyal Güvenlik Kurumuna sunulması gereken ancak depremlerin etkilerine bağlı olarak temin edilemeyen sağlık giderlerinin ödemesine esas fatura, belge ve ekleri fatura denetiminde aranmayabilecektir.

#OHAL #kısaçalışma #Nakdiücretdesteği #Fesihyasağı #idariparacezası #TİS

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir