Verbis Kayıt Yükümlülüğü Şartlarında Değişiklik

25/07/2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 06/07/2023 tarihli ve 2023/1154 sayılı Kararı (“Karar”) uyarınca ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayan veri sorumluları için Veri Sorumluları Sicili’ne (VERBİS) kayıt yükümlülüğüne konu yıllık mali bilanço toplamı sınırı 25 milyon Türk Lirasından 100 milyon Türk Lirasına çıkartılmıştır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu ülkemizdeki ekonomik koşullar doğrultusunda daha önceden kabul edilmiş yıllık mali bilanço toplamı tutarına ilişkin “25 milyon Türk lirasından az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar ” şeklindeki ibareyi ”100 milyon Türk lirasından az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar” şeklinde değiştirilmesine karar vermiştir.

Önemle belirtmek gerekir ki, 25/07/2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren bu Karar, ilgili veri sorumluları için anılan tarihten sonra verilecek beyannamelerde esas alınacaktır.

Bununla birlikte, yapılan değişiklik doğrultusunda, yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 100 milyon Türk lirasından az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar VERBİS’e kayıt yükümlülüğünden istisna tutulacaklardır, ancak kaydolan veri sorumluları bilgilerini güncel tutmakla yükümlü olmakla birlikte silme talebinde bulunabileceklerdir. Silme talepleri için öncelikle VERBİS sisteminden talep oluşturup, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

İlgili Karar’a aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/07/20230725-5.pdf

Çelikbaş Hukuk Bürosu

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir