SOSYAL AĞ SAĞLAYICILARI HAKKINDA YENİ DÜZENLEME

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTK”) sosyal ağ sağlayıcılarına ilişkin bir düzenleme daha yayımlamıştır. 28.03.2023 tarihli ve 2023/DK-İD/119 sayılı “Sosyal Ağ Sağlayıcı Hakkında Usul ve Esaslar” karar 01.04.2023 tarihli ve 32150 Sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

TÜRKİYE’DE YETKİLİ TEMSİLCİ BELİRLEME ZORUNLULUĞU

Anılan Karar ile ülkemizde günlük 1 (bir) milyondan fazla erişimi olan sosyal ağ sağlayıcılarının, Türkiye’de yetkili bir gerçek veya tüzel kişiyi temsilci olarak belirlemesi zorunlu hale getirilmiştir.

Aynı zamanda, Karar doğrultusunda ilgili yükümlülükleri yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıları hakkında 10 (on) Milyon Türk Lirası idari para cezası verilmesine ve/veya bant genişliğinin yüzde elli oranında düşürülmesine ilişkin düzenleme ilgili Karar’da dikkat çeken hususlardan biridir.

Yetkili temsilci olarak belirlenecek kişiler için belirli özellikler öngörülmüştür. Buna göre;

  • Temsilci gerçek kişi olması hâlinde Türkiye’de mukim ve Türk vatandaşı olması,
  • Temsilcinin tüzel kişi olması hâlinde ise Türkiye’de kurulmuş ve Türk mevzuatına göre tüzel kişilik kazanmış olması zorunlu tutulmuştur.

Anılan Karar’da belirtilen bir diğer husus ise Türkiye’de günlük erişimi 10 (on) milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcısının temsilcisinin, sosyal ağ sağlayıcının sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla teknik, idari, hukuki ve mali yönden tam yetkili ve sorumlu olacağıdır.

Ayrıca, Türkiye’de günlük erişimi 10 (on) milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcısının tüzel kişi temsilcisi, sermaye şirketi şeklinde kurulan şube olması zorunlu tutulmuştur.

TEMSİLCİNİN SORUMLULUKLARI

01.04.2023 tarihli Karar ile Temsilcinin sorumluluk ve görevleri de belirlenmiştir. Anılan Karar’a göre Temsilci;

  • Kurum, Birlik, adli veya idari makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim veya taleplerin gereğinin yerine getirilmesinden,
  • Kişiler tarafından bu Kanun kapsamında yapılacak başvuruların Türkçe dil seçeneği sağlanarak en geç 48 (kırk sekiz) saat içinde cevaplandırılmasından,
  • İçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasına ve kişiler tarafından yapılacak başvurulara ilişkin Raporlama yükümlülüğünün altı aylık periyotlar halinde yerine getirilmesinden,
  • Sosyal ağ sağlayıcısının içerik veya yer sağlayıcı olmasından doğan sorumluluk ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden,
  • Kanun kapsamındaki diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sorumlu olacaktır.

KULLANICI VERİLERİ

Karar doğrultusunda yürürlüğe giren bir diğer önemli husus ise sosyal ağ sağlayıcılarına erişim sağlayan kullanıcıların verilerine ilişkindir.

Bu düzenlemeye göre sosyal ağ sağlayıcıları, Türkiye’den erişim sağlayan kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırmak için gerekli tedbirleri almak ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun faaliyet göstermek ile yükümlü tutulmuştur.

SONUÇ

Gelişen teknolojik çağ ile her geçen gün internet faaliyetleri ülkelerin ve kişilerin hayatlarına girmeye devam etmektedir. Bu nedenle, yaşantımıza bu denli işlemiş faaliyetlerin hem uluslararası alanda hem de ülkemizde öngörülen kanunlar doğrultusunda kontrol altına alınması ve kişilerin haklarını ve menfaatlerini zedelemeyecek düzeyde tutulması oldukça önem arz etmektedir. Anılan Karar ile bu koruyucu sistem oluşturulmaya çalışılmış olup son dönemlerde kişiler tarafından oldukça dikkat edilmesi gerekilen konulardan biri olan kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlemeler ile yeni teknolojik çağda kişilerin hak ve menfaatlerinin zedelenmesinin önüne geçilmeye çalışılmıştır.

Anılan Karar Linki: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/04/20230401-13.pdf

 

*Yasal Uyarı*

İşbu makale bilgi ve deneyim paylaşımına yönelik olup yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki güvence vermemektedir. Çelikbaş Hukuk Ofisi, bu makalede yer alan her türlü bilgi ve sair içeriklerin doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmasından oluşacak zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; Türkiye Cumhuriyeti Barolar Birliği’nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez. Bu bilgilerin iletilmesi hiçbir şekilde avukat müvekkil ilişkisi oluşturmaz. Bu bilgiler en son hukuki durumu yansıtmayabileceğinden okuyucular güncel durum hakkında bir avukata danışarak hareket etmelidirler.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir