KONUTLARIN TURİZM AMAÇLI KİRALANMASINA DAİR MEVZUAT DÜZENLEMESİ YAPILDI

02/11/2023 tarih ve 32357 sayılı Resmî Gazete’de Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) yayımlanmıştır.

Kanun ile konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin genel esaslara, izin belgesi düzenlenmesine, idari yaptırımlara ilişkin değişiklikler ve turizm amaçlı kiralanan konutların tabi olacağı mevzuat düzenlenmiş olup mevzuatta bu konuya ilişkin önemli bir boşluk giderilmiştir. Anılan Kanun, tek seferde 100 günü aşmayan kiralamalar bakımından hüküm doğuracaktır.

Kanun’un 2. maddesi ile turizm amaçlı konutunu kiraya vermek isteyen kimselere “izin belgesi” alma zorunluluğu getirilmiştir. Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihte turizm amaçlı kiralama faaliyetinde bulunanların, yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde izin belgesi almak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvurması zorunludur.

Bununla birlikte, konutun kiralanabilmesi için, konutun bulunduğu binanın kat maliklerinin oybirliği ile kiralamaya izin vermesi gerekmektedir. Kat malikleri kararının, izin başvurusu sırasında sunulması gerekmektedir.

Buna ek olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından nitelikleri belirlenen bir plaketin, turizm amaçlı kiralama yapılan konutun girişine asılması gerekmektedir.

İşbu Kanun’un 4. maddesinde idari yaptırımlar ayrıntılı şekilde düzenlenmiş olup, özetle ;

  • İzin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralama yapanlara 100.000 TL / her bir konut bazında, (ayrıca izin belgesinin alınması için 15 günlük süre verilmektedir),
  • 15 günlük yasal süre içerisinde izin belgesini almayanlara ve turizm faaliyetine devam edenlere 500.000 TL (ayrıca izin belgesinin alınması için ikinci kez 15 günlük süre verilmektedir),
  • İzin belgesi sahibinden kiraladığı konutu üçüncü kişiye kiralayan kullanıcıya 100.000 TL (/ her bir sözleşme bazında)
  • Kendi adına mesken olarak kullanmak amacıyla kiraladığı konutu kendi nam ve hesabına turizm amaçlı kiraya verenler hakkında, her bir sözleşme için 100.000 TL

tutarında ve Kanun’da yazılı olan diğer hususlarla ilgili olarak idari para cezaları uygulanacaktır. Kanun’da çok kapsamlı bir şekilde ihlal durumları ve öngörülen idari para cezaları verilmiş olup, anılan idari para cezalarının miktarları her yıl bazında revize edilebilecektir.

Kanun’un turizm amaçlı kiralamalara ilişkin ilgili hükümleri 01/01/2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Turizm amaçlı kiralamalarda yeni bir dönemi başlatan bu düzenleme kanaatimizce; otel turizmine teşviki sağlayabilecek ve aynı zamanda kişilerin konutlarının bireysel veya “AIRBNB” vb. kanallar aracılığı ile kiraya verilmesini oldukça zorlaştırabilecektir. Bunun yanında şu zamana kadar vergilendirilmeyen kazançların da vergilendirilmesine fayda sağlayabileceği şüphesizdir. Kiralamanın bu şekilde belli kurallara tabii tutulması, şeffaflık ilkesi prensibi içerisinde ilgili binada oturan diğer kat maliklerinin de güvenli bir ortamda gayrimenkullerini kullanabilmelerine fayda sağlayabilecektir.

İlgili Kanun’un tam metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231102-16.htm

 

*Yasal Uyarı*

İşbu makale bilgi ve deneyim paylaşımına yönelik olup yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki güvence vermemektedir. Çelikbaş Hukuk Ofisi, bu makalede yer alan her türlü bilgi ve sair içeriklerin doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmasından oluşacak zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; Türkiye Cumhuriyeti Barolar Birliği’nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez. Bu bilgilerin iletilmesi hiçbir şekilde avukat müvekkil ilişkisi oluşturmaz. Bu bilgiler en son hukuki durumu yansıtmayabileceğinden okuyucular güncel durum hakkında bir avukata danışarak hareket etmelidirler.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir