Av. Nil Merve ÇELİKBAŞ ŞEKER, LL.M

HUKUKİ GÖRÜŞÜMÜZ ANAYASA MAHKEMESİ KARARINA DÖNÜŞTÜ!

Tarih: 2022/11/24 Anayasa, KVKK ve İş Hukuku Kurallarını Dengeleyen Bir Karar: 2019/25604 Başvuru no.lu Karar HUKUKİ GÖRÜŞÜMÜZ ANAYASA MAHKEMESİ KARARINA DÖNÜŞTÜ! Anayasa Mahkemesi (“AYM”) tarafından 15/11/2022 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan kararda, müvekkilimizin iş arkadaşıyla “iş” cep telefonundan yapmış olduğu yazışmaların işveren tarafından incelenmesinin ve anılan yazışmaların gerekçe gösterilerek işçinin iş akdine son verilmesinin özel hayata …

HUKUKİ GÖRÜŞÜMÜZ ANAYASA MAHKEMESİ KARARINA DÖNÜŞTÜ! Devamı »

 Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne İlişkin Değişiklikler

Av. Nil Merve Çelikbaş Şeker, L.L.M./2022 23 Ağustos 2022 tarihli 31932 sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanan “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” (“Değişiklik”) ile mal teslimi, ön bilgilendirme, cayma hakkı ve aracı hizmet sağlayıcılarına ilişkin düzenlemeler getirilmiştir. Cayma Hakkı ve Ön Bilgilendirme Anılan Değişiklik’de ön bilgilendirme kapsamında yapılan düzenlemeler şu şekildedir; ön bilgilendirmede hizmet …

 Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne İlişkin Değişiklikler Devamı »

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYLIK BÜLTEN Nisan – Mayıs 2022

Av. Nil Merve Çelikbaş Şeker L.L.M. Nisan ve Mayıs 2022 dönemleri Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından yayınlanan birçok ihlal bildirimi ve karar ile kişisel verilerin korunması (“KVKK”) mevzuatı açısından oldukça yoğun bir şekilde geçmiştir. Bu yazımızda öne çıkan ihlal bildirimleri ve kararları özetleyerek açıklamış bulunmaktayız. DUYURU VE İLKE KARAR BELEDİYELERE İLİŞKİN İLKE KARAR 29 …

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYLIK BÜLTEN Nisan – Mayıs 2022 Devamı »

Yeni Dönem Kira Artışlarına İlişkin Düzenleme

Nil Merve Çelikbaş Şeker, L.L.M. 8 Haziran 2022 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen ve 11 Haziran 2022 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren yasaya göre; “Konut kiraları bakımından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ilâ 1/7/2023 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde …

Yeni Dönem Kira Artışlarına İlişkin Düzenleme Devamı »

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ KANUNU

Nil Merve Çelikbaş Şeker, L.LM. 28 Haziran 2022 tarihli 31880 sayılı Resmî Gazete’de 7412 sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu’nu (“Kanun”) yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanun’da, İstanbul Finans Merkezi’nin (“İFM”) yönetilmesi ve işletilmesine ilişkin düzenlemeler ile İFM tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerde uygulanacak hükümler düzenlenmiştir.  Kanun’da dikkat çeken husus ise; faaliyetlerde uygulanacak teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerdir. Şöyle …

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ KANUNU Devamı »

TÜRK HUKUKUNDA DİJİTAL MİRAS

TÜRK HUKUKUNDA DİJİTAL MİRAS  Av. Nil Merve ÇELİKBAŞ ŞEKER – İlayda GÜREL Dijital varlık kavramı, dijital ortamda üretilen ve depolanan her türlü veriyi ifade etmektedir. Yakın zamana kadar dijital varlıkların içeriğinin tanımı tam olarak yapılamazken, günümüzde bu kavramın ve etki alanının gelişmesi ile birlikte, dijital varlıklar da malvarlığının bir parçası sayılmış ve bunların kişinin ölümü …

TÜRK HUKUKUNDA DİJİTAL MİRAS Devamı »

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYLIK BÜLTEN MART 2022

2022 yılının Mart ayında kişisel verilerin korunmasıyla ilgili olarak birçok gelişme yaşanmış olup, yaşanan önemli gelişmelerin özeti aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.  YONCA SAĞLIK HİZMETLERİ VERİ İHLALİ BİLDİRİMİ 24 Mart 2022 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından Yonca Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi’nde (“Şirket”) meydana gelen veri ihlali kararı yayınlanmıştır.  Yayınlanan bildirimde özetle; 15 Mart 2022 tarihinde …

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYLIK BÜLTEN MART 2022 Devamı »

AYM’DEN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÖNEMLİ BİR KARAR: EŞ, KİŞİSEL VERİLERİ DİĞER EŞİN AÇIK RIZASI OLMAKSIZIN ELE GEÇİREMEZ

Bugün yayınlanan Resmî Gazete ile Anayasa Mahkemesi (“AYM”), kişisel verilerin korunması konusunda önemli bir karar vermiştir. Başvuru; başvurucunun boşanma davasında karşı taraf eşi tarafından başvurucunun hastane kayıtlarına ilişkin sağlık verilerinin mahkeme dosyasına sunulması neticesinde, başvurucunun ilgili Başsavcılık nezdindeki şikâyeti üzerine verilen takipsizlik ve akabinde karara karşı itiraz sonucu itirazın reddi kararına karşı başvurucunun kişisel verilerinin …

AYM’DEN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÖNEMLİ BİR KARAR: EŞ, KİŞİSEL VERİLERİ DİĞER EŞİN AÇIK RIZASI OLMAKSIZIN ELE GEÇİREMEZ Devamı »

BİRLEŞME VE DEVRALMALARA İLİŞKİN TEBLİĞ

31768 sayılı Resmî Gazete ’de Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) 4 Mart 2022 tarihinde yayınlanmıştır. Tebliğ, 4 Mayıs 2022 tarihinde yürürlüğe girecek olup teknoloji alanında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında da düzenlemeler içermektedir. Değişikliklerden önce teknoloji alanında faaliyet gösteren teşebbüslere ilişkin mevzuatta bir açıklama bulunmamaktayken anılan …

BİRLEŞME VE DEVRALMALARA İLİŞKİN TEBLİĞ Devamı »

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYLIK BÜLTEN – ŞUBAT 2022

2022 yılının Şubat ayı kişisel verilerin korunması mevzuatı (“KVKK”) açısından oldukça yoğun geçmiştir. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından Şubat ayı içerisinde birçok karar ve bildiri yayınlanmış olup bu karar ve bildirilerin yanında, uluslararası alanda dikkat çeken hususlar bu çalışmamızda kısaca açıklanmıştır.  YEMEKSEPETİ KARARI Kurum, 7 Şubat 2022 tarihinde Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda …

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYLIK BÜLTEN – ŞUBAT 2022 Devamı »