admin

ÜRÜNLERİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE DAİR ÇERÇEVE YÖNETMELİK YAYIMLANDI

  GİRİŞ 4269 sayılı Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Çerçeve Yönetmelik (“Çerçeve Yönetmelik”) 10/07/2021 tarihli 31537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup işbu Çerçeve Yönetmelik ile 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. ÇERÇEVE YÖNETMELİK KAPSAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Ülkemizde piyasa gözetimi ve …

ÜRÜNLERİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE DAİR ÇERÇEVE YÖNETMELİK YAYIMLANDI Devamı »

Emlak Vergisi Artışına Dair Açılabilecek Dava Hakkında Bilgilendirme

Emlak vergisine ait bedel ve değerlerin tespiti ile ilgili olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 4751 sayılı Kanunla değişik mükerrer 49’uncu maddesinin (b) fıkrası gereği her dört yılda bir takdir komisyonlarının arsalara ve araziye ait asgari ölçüde birim değer tespiti yapılmaktadır. Bu çerçevede, her dört yılda bir belirlenen Emlak Vergisi’ne temel oluşturacak arsa ve arazi …

Emlak Vergisi Artışına Dair Açılabilecek Dava Hakkında Bilgilendirme Devamı »

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır

27.07.2021 tarihli ve 31550 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde (“Yönetmelik”) değişiklik yapılmış olup Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi “Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemez. Profesyonel ve ağır …

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır Devamı »

COVID-19 Salgınının İşyeri Kiralarına Etkisi

Giriş Solunum yolu bulaşıcı hastalığı olan Corona virüs (“COVID-19”) nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından 12/03/2020 tarihinde pandemi ilan edilmesi ile birlikte, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de birçok toplumsal, psikolojik ve ekonomik değişim meydana gelmiştir. Özellikle şirketler açısından alınan tedbirler neticesinde çalışma düzeni, istihdam ve büyüme hedefleri konusunda köklü değişiklikler ortaya çıkmıştır. İşbu çalışma, COVID-19’un …

COVID-19 Salgınının İşyeri Kiralarına Etkisi Devamı »

Konişmento ile Navlun Sözleşmesi Arasındaki İlişki

Konişmento ile Navlun Sözleşmesi Arasındaki İlişki(Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 2012)   Av. Nil Merve ÇELİKBAŞ Ticaret hayatının en büyük aktörlerinden biri şüphesiz ki deniz yoluyla taşımacılıktır. Deniz ticareti yoluyla taşımacılıkta ise en önemli sözleşmelerden biri navlun sözleşmesidir. Navlun sözleşmesi ile taraflardan biri (taşıyan) deniz yoluyla eşya taşımayı, diğer taraf (taşıtan) da bunun karşılığında bir ücret …

Konişmento ile Navlun Sözleşmesi Arasındaki İlişki Devamı »

Haksız Rekabette Yazılı Basının Sorumluluğu (Vedat Yayıncılık, 2013)

Haksız Rekabette Yazılı Basının Sorumluluğu (Vedat Yayıncılık, 2013) Av. Nil Merve ÇELİKBAŞ; Yeni Türk Ticaret Kanunu ışığında haksız rekabet hukuku; rakip teşebbüsleri olduğu kadar tüketicileri ve diğer tüm pazar katılımcılarını eşit şekilde korumaktadır. Bu durum şüphesiz ki basının doğrudan haksız rekabet fiilini işlediği haller kadar, basın aracı kılınarak haksız rekabet fiilinin işlendiği hallerde açılabilecek davaların …

Haksız Rekabette Yazılı Basının Sorumluluğu (Vedat Yayıncılık, 2013) Devamı »

Konişmento ile Navlun Sözleşmesi Arasındaki İlişki

Konişmento ile Navlun Sözleşmesi Arasındaki İlişki(Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 2012)   Av. Nil Merve ÇELİKBAŞ Ticaret hayatının en büyük aktörlerinden biri şüphesiz ki deniz yoluyla taşımacılıktır. Deniz ticareti yoluyla taşımacılıkta ise en önemli sözleşmelerden biri navlun sözleşmesidir. Navlun sözleşmesi ile taraflardan biri (taşıyan) deniz yoluyla eşya taşımayı, diğer taraf (taşıtan) da bunun karşılığında bir ücret …

Konişmento ile Navlun Sözleşmesi Arasındaki İlişki Devamı »