Haberler

TÜRK HUKUKUNDA DİJİTAL MİRAS

TÜRK HUKUKUNDA DİJİTAL MİRAS  Av. Nil Merve ÇELİKBAŞ ŞEKER – İlayda GÜREL Dijital varlık kavramı, dijital ortamda üretilen ve depolanan her türlü veriyi ifade etmektedir. Yakın zamana kadar dijital varlıkların içeriğinin tanımı tam olarak yapılamazken, günümüzde bu kavramın ve etki alanının gelişmesi ile birlikte, dijital varlıklar da malvarlığının bir parçası sayılmış ve bunların kişinin ölümü …

TÜRK HUKUKUNDA DİJİTAL MİRAS Devamı »

AYM’DEN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÖNEMLİ BİR KARAR: EŞ, KİŞİSEL VERİLERİ DİĞER EŞİN AÇIK RIZASI OLMAKSIZIN ELE GEÇİREMEZ

Bugün yayınlanan Resmî Gazete ile Anayasa Mahkemesi (“AYM”), kişisel verilerin korunması konusunda önemli bir karar vermiştir. Başvuru; başvurucunun boşanma davasında karşı taraf eşi tarafından başvurucunun hastane kayıtlarına ilişkin sağlık verilerinin mahkeme dosyasına sunulması neticesinde, başvurucunun ilgili Başsavcılık nezdindeki şikâyeti üzerine verilen takipsizlik ve akabinde karara karşı itiraz sonucu itirazın reddi kararına karşı başvurucunun kişisel verilerinin …

AYM’DEN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÖNEMLİ BİR KARAR: EŞ, KİŞİSEL VERİLERİ DİĞER EŞİN AÇIK RIZASI OLMAKSIZIN ELE GEÇİREMEZ Devamı »

BİRLEŞME VE DEVRALMALARA İLİŞKİN TEBLİĞ

31768 sayılı Resmî Gazete ’de Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) 4 Mart 2022 tarihinde yayınlanmıştır. Tebliğ, 4 Mayıs 2022 tarihinde yürürlüğe girecek olup teknoloji alanında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında da düzenlemeler içermektedir. Değişikliklerden önce teknoloji alanında faaliyet gösteren teşebbüslere ilişkin mevzuatta bir açıklama bulunmamaktayken anılan …

BİRLEŞME VE DEVRALMALARA İLİŞKİN TEBLİĞ Devamı »

İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDE İŞTEN ÇIKIŞ KODUNUN ÖNEMİ

GİRİŞ İşçi ve işveren uyuşmazlıklarına konu birçok uyuşmazlıkta, işçinin çıkış kodu büyük önem arz etmekte ve çıkış kodu ile işçinin fiiliyatta iş sözleşmesinin sona erme şekli arasında bir uyumsuzluk olması halinde bu durum işçi lehine yorumlanabilmektedir. Bu çalışmamızda birçok yargı kararı ışığında iş sözleşmesinin feshinde çıkış kodunun önemi irdelenmiştir. YARGI KARARLARI IŞIĞINDA İŞTEN ÇIKIŞ KODUNUN …

İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDE İŞTEN ÇIKIŞ KODUNUN ÖNEMİ Devamı »

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN WHATSAPP KARARI

  * Av. Nil Merve ÇELİKBAŞ ŞEKER, LL.M. 11.02.2022 tarihinde, T.C. Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM”) 28.01.2021 Tarihli 2018/34548 Başvuru numaralı kararı (“Karar”) Resmî Gazete ’de yayınlanmış olup, anılan Karar, özel hayata saygı ve haberleşme özgürlüğü hakları yanında kişisel verilerin korunmasına ilişkin de oldukça önemli bir karardır. Karar’a konu uyuşmazlık, Başvurucunun (“İşçi”) iş arkadaşları ile Whatsapp sohbet …

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN WHATSAPP KARARI Devamı »

 Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler  

  01.02.2022 Tarihli 31737 Sayılı Resmî Gazete ile Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) yayımlanmıştır. Söz konusu Yönetmelik 1 Mart 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Kişiselleştirilmiş Fiyatlara İlişkin Değişiklik Kişiselleştirilmiş Fiyat, mal veya hizmete ilişkin tüketicinin satın alma davranışı ve diğer kişisel verilerinin analiz edilmesi üzerine sunulan fiyattır. Buradaki …

 Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler   Devamı »

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYLIK BÜLTEN – OCAK 2022

  OCAK 2022 Kişisel veri kavramı internet ve teknolojinin hızla geliştiği ve büyüdüğü dünyamızda oldukça önemli bir noktaya gelmiştir. Kişisel verilerin korunması ise işlenen verilerin ilgili şahısların özel hayatlarına, kişilik haklarına vb. nedenlere dayanmasından dolayı özenli ve detaylı bir şekilde hukuken korunması oldukça önemlidir. Dünyada ve ülkemizde bu alanda ocak ayı içerisinde olan gelişmeleri aşağıda …

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYLIK BÜLTEN – OCAK 2022 Devamı »

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ HAKLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

  Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTK”) tarafından 18.01.2022 tarihli ve 31723 sayılı Resmi Gazete ile Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmelik’inde (“Yönetmelik”) bazı değişiklikler getirilmiştir. Şöyle ki; Kişisel Verilerin Kopyalanması Yönetmelikte yapılan düzenleme ile elektronik haberleşme sektöründe başvuru sahibinin kimliğinin doğrulanması sürecinde kullanılan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (çipli) veya Pasaport (çipli) belgelerin fotokopisi …

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ HAKLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Devamı »

Anonim Şirketlerde Hamiline Pay Kayıt Sistemi (HPKS)‘ne Bildirim Yükümlülüğü

Anonim Şirketlerde Hamiline Pay Kayıt Sistemi (HPKS)‘ne Bildirim Yükümlülüğü: Son Tarih 31.12.2021 31/12/2020 tarih ve 31351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun” (TTK) 486 ve 489 uncu maddelerine eklenen 30 ve 31 maddeleri uyarınca, halka kapalı anonim şirketlerde hamiline yazılı pay …

Anonim Şirketlerde Hamiline Pay Kayıt Sistemi (HPKS)‘ne Bildirim Yükümlülüğü Devamı »

DERNEKLER MEVZUATINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER

  21.10.2021 tarihinde 31635 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile dernekler hakkında mevzuatta özellikle genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılabilme imkanının getirilmesi, yurt dışına yapılacak yardımlar, risk analizi ve denetim hakkında bazı önemli değişiklikler yapılmıştır.   I. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Toplantıları Artık Elektronik Ortamda Yapılabilecek …

DERNEKLER MEVZUATINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER Devamı »