Haberler

Anonim ve Limited Şirketler İçin En Az Sermaye Tutarının Artırılmasına İlişkin Karar

25/11/2023 tarihli 32380 Sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı’nın 24/11/2023 tarihli ve 7887 sayılı Kararı (“Karar”) uyarınca 1 Ocak 2024 yürürlük tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Anonim Şirketler, Limited Şirketler ve kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan Anonim Şirketler için en az sermaye sınırının yükseltilmesine karar verilmiştir. Anılan karar ile birlikte 1 Ocak …

Anonim ve Limited Şirketler İçin En Az Sermaye Tutarının Artırılmasına İlişkin Karar Devamı »

KONUTLARIN TURİZM AMAÇLI KİRALANMASINA DAİR MEVZUAT DÜZENLEMESİ YAPILDI

02/11/2023 tarih ve 32357 sayılı Resmî Gazete’de Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) yayımlanmıştır. Kanun ile konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin genel esaslara, izin belgesi düzenlenmesine, idari yaptırımlara ilişkin değişiklikler ve turizm amaçlı kiralanan konutların tabi olacağı mevzuat düzenlenmiş olup mevzuatta bu konuya ilişkin önemli bir boşluk giderilmiştir. Anılan …

KONUTLARIN TURİZM AMAÇLI KİRALANMASINA DAİR MEVZUAT DÜZENLEMESİ YAPILDI Devamı »

SOSYAL AĞ SAĞLAYICILARI HAKKINDA YENİ DÜZENLEME

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTK”) sosyal ağ sağlayıcılarına ilişkin bir düzenleme daha yayımlamıştır. 28.03.2023 tarihli ve 2023/DK-İD/119 sayılı “Sosyal Ağ Sağlayıcı Hakkında Usul ve Esaslar” karar 01.04.2023 tarihli ve 32150 Sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE’DE YETKİLİ TEMSİLCİ BELİRLEME ZORUNLULUĞU Anılan Karar ile ülkemizde günlük 1 (bir) milyondan fazla erişimi olan sosyal …

SOSYAL AĞ SAĞLAYICILARI HAKKINDA YENİ DÜZENLEME Devamı »

Verbis Kayıt Yükümlülüğü Şartlarında Değişiklik

25/07/2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 06/07/2023 tarihli ve 2023/1154 sayılı Kararı (“Karar”) uyarınca ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayan veri sorumluları için Veri Sorumluları Sicili’ne (VERBİS) kayıt yükümlülüğüne konu yıllık mali bilanço toplamı sınırı 25 milyon Türk Lirasından 100 milyon Türk Lirasına çıkartılmıştır. Kişisel Verileri Koruma Kurumu ülkemizdeki …

Verbis Kayıt Yükümlülüğü Şartlarında Değişiklik Devamı »

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR DÜZENLEMESİNİN İŞVERENE ETKİLERİ

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile İlgili Düzenlemeyi İçeren Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda Kabul Edilerek Yasalaştı Kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar (“EYT”) olarak geçen ilgili düzenleme, 1 Mart 2023 tarihinde Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yasalaşmıştır. Kimler Yararlanıyor? 506 sayılı Kanunun geçici 81 inci maddesinin …

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR DÜZENLEMESİNİN İŞVERENE ETKİLERİ Devamı »

OHAL İlan Edilen Yerlerde İş Hukukuna İlişkin Alınan Kararlar

22/03/2023 tarihli ve 32112 sayılı Resmî Gazete ile 125 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında OHAL ilan edilen illerde ve OHAL süresince uygulanacak kısa çalışma, istihdamın korunması, nakdi ücret desteği, bazı süreler, sosyal güvenlik ile ilgili bazı tedbirler alınmıştır. Kısa Çalışma Ödeneği: İşyerleri için hasar uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin işverenlerin başvurusu doğrultusunda kısa çalışma ödeneği verilecektir. Ancak …

OHAL İlan Edilen Yerlerde İş Hukukuna İlişkin Alınan Kararlar Devamı »

HUKUKİ GÖRÜŞÜMÜZ ANAYASA MAHKEMESİ KARARINA DÖNÜŞTÜ!

Tarih: 2022/11/24 Anayasa, KVKK ve İş Hukuku Kurallarını Dengeleyen Bir Karar: 2019/25604 Başvuru no.lu Karar HUKUKİ GÖRÜŞÜMÜZ ANAYASA MAHKEMESİ KARARINA DÖNÜŞTÜ! Anayasa Mahkemesi (“AYM”) tarafından 15/11/2022 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan kararda, müvekkilimizin iş arkadaşıyla “iş” cep telefonundan yapmış olduğu yazışmaların işveren tarafından incelenmesinin ve anılan yazışmaların gerekçe gösterilerek işçinin iş akdine son verilmesinin özel hayata …

HUKUKİ GÖRÜŞÜMÜZ ANAYASA MAHKEMESİ KARARINA DÖNÜŞTÜ! Devamı »

Yeni Dönem Kira Artışlarına İlişkin Düzenleme

Nil Merve Çelikbaş Şeker, L.L.M. 8 Haziran 2022 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen ve 11 Haziran 2022 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren yasaya göre; “Konut kiraları bakımından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ilâ 1/7/2023 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde …

Yeni Dönem Kira Artışlarına İlişkin Düzenleme Devamı »

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ KANUNU

Nil Merve Çelikbaş Şeker, L.LM. 28 Haziran 2022 tarihli 31880 sayılı Resmî Gazete’de 7412 sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu’nu (“Kanun”) yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanun’da, İstanbul Finans Merkezi’nin (“İFM”) yönetilmesi ve işletilmesine ilişkin düzenlemeler ile İFM tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerde uygulanacak hükümler düzenlenmiştir.  Kanun’da dikkat çeken husus ise; faaliyetlerde uygulanacak teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerdir. Şöyle …

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ KANUNU Devamı »

TÜRK HUKUKUNDA DİJİTAL MİRAS

TÜRK HUKUKUNDA DİJİTAL MİRAS  Av. Nil Merve ÇELİKBAŞ ŞEKER – İlayda GÜREL Dijital varlık kavramı, dijital ortamda üretilen ve depolanan her türlü veriyi ifade etmektedir. Yakın zamana kadar dijital varlıkların içeriğinin tanımı tam olarak yapılamazken, günümüzde bu kavramın ve etki alanının gelişmesi ile birlikte, dijital varlıklar da malvarlığının bir parçası sayılmış ve bunların kişinin ölümü …

TÜRK HUKUKUNDA DİJİTAL MİRAS Devamı »