Haberler

ÜRÜNLERİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE DAİR ÇERÇEVE YÖNETMELİK YAYIMLANDI

  GİRİŞ 4269 sayılı Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Çerçeve Yönetmelik (“Çerçeve Yönetmelik”) 10/07/2021 tarihli 31537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup işbu Çerçeve Yönetmelik ile 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. ÇERÇEVE YÖNETMELİK KAPSAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Ülkemizde piyasa gözetimi ve …

ÜRÜNLERİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE DAİR ÇERÇEVE YÖNETMELİK YAYIMLANDI Devamı »

Emlak Vergisi Artışına Dair Açılabilecek Dava Hakkında Bilgilendirme

Emlak vergisine ait bedel ve değerlerin tespiti ile ilgili olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 4751 sayılı Kanunla değişik mükerrer 49’uncu maddesinin (b) fıkrası gereği her dört yılda bir takdir komisyonlarının arsalara ve araziye ait asgari ölçüde birim değer tespiti yapılmaktadır. Bu çerçevede, her dört yılda bir belirlenen Emlak Vergisi’ne temel oluşturacak arsa ve arazi …

Emlak Vergisi Artışına Dair Açılabilecek Dava Hakkında Bilgilendirme Devamı »

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır

27.07.2021 tarihli ve 31550 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde (“Yönetmelik”) değişiklik yapılmış olup Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi “Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemez. Profesyonel ve ağır …

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır Devamı »

DUYURU -Verbis’e Kayıt Süresi 31/12/2019 Tarihine Kadar Uzatıldı

Verbis’e Kayıt Süresi 31/12/2019 Tarihine Kadar Uzatıldı Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 03.09.2019 tarihli ve 2019/265 sayılı Kararı ile; yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25.000.000 TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Veri Sorumluları Siciline (“VERBİS”) kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri …

DUYURU -Verbis’e Kayıt Süresi 31/12/2019 Tarihine Kadar Uzatıldı Devamı »

UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ’NİN İŞ HAYATINA ETKİLERİ

Giriş Uzaktan çalışma; 4857 sayılı İş Kanunu’nun (“Kanun”) 14. maddesi uyarınca “İşçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile iş yeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisi” olarak açıklanmış olup, günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte hayatımıza giren uzaktan çalışma modelinin, pandemi ile birlikte …

UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ’NİN İŞ HAYATINA ETKİLERİ Devamı »

VERBİS KAYIT SÜRELERİ İLE İLGİLİ SÜRE UZATIMI

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 11/03/2021 tarihli ve 2021/238 sayılı Kararı ile; Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine, Yıllık çalışan sayısı 50’den az …

VERBİS KAYIT SÜRELERİ İLE İLGİLİ SÜRE UZATIMI Devamı »

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİ YENİDEN UZATILDI

Bilindiği üzere, Yeni Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31/1/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, 23/12/2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3317 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 28/2/2021 tarihine kadar uzatılmıştı. İşbu süre ise; 31 Ocak 2021 tarihine kadar (bu …

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİ YENİDEN UZATILDI Devamı »

KVKK Bülteni: Kişisel Veri İşleme Faaliyetinde Güncel ve Doğru Olma İlkesi

*** Av. Nil Merve ÇELİKBAŞ ŞEKER, Av. Ayşe Cansu ATMACA   YÖNETİCİ ÖZETİ: Veri sorumlularının ilgili kişilerce beyan edilen iletişim bilgilerinin doğrulanmasına yönelik (telefon numarası ve/veya e- posta adresine doğrulama kodu/linki gönderilmesi vb.) makul önlemleri almaları gerekmekte olup, aksi taktirde söz konusu idari ve teknik tedbirlerin alınmamasından dolayı hukuki, cezai ve idari sorumlulukları söz konusu olabilecektir. …

KVKK Bülteni: Kişisel Veri İşleme Faaliyetinde Güncel ve Doğru Olma İlkesi Devamı »

Fesih Yasağı Süresi ve Ücretsiz İzin Süresi Uzatıldı

Tüm dünyayı etkileyen Yeni Koronavirüs (COVİD-19) salgınının yayılımında tüm Dünya’da ve özellikle Avrupa’da hızlı bir artış yaşanmakta olup ülkemizde de vaka ve hasta sayılarında ciddi bir yükseliş görülmektedir. Bu süreçte ise halk sağlığının korunmasına yönelik tedbirler alınırken aynı zamanda ekonomik istikrarın ve istihdamın korunması amaçlanmakta olup bu kapsamda İş Kanunu’nun geçici 10. maddesi uyarınca üç …

Fesih Yasağı Süresi ve Ücretsiz İzin Süresi Uzatıldı Devamı »

Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları Hk. Tebliğ

02/01/2021 tarihli ve 31352 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Tebliğ ile (Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’ndan) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1530. maddesinin 7. fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık % 18,25 , alacağın tahsili masrafları için …

Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları Hk. Tebliğ Devamı »