Dava, Tahkim ve Sair İhtilaf Çözümü

Hukuk ve ceza mahkemeleri, yerel ve uluslararası tahkim ve arabuluculuk kuruluşları nezdinde her türlü dava, tahkim ve sair ihtilaf çözümleri sunulmaktadır. Bu alandaki belirli başlı sunmuş olduğumuz hizmetler aşağıda belirtilmiştir:
  • Sözleşmeden Doğan Sorumluluk ve Alacakların Tahsili
  • Şirketler Hukuku, Hissedarlar Arasındaki İlişkiler ve Hissedarlar Arasında Çıkan Uyuşmazlıklar
  • Ürünlerde ve Hizmetlerdeki Ayıplara, Üreticinin Sorumluluğuna ve Sigorta Alacağına İlişkin Davalar, Edimin Gereği gibi veya Geç İfa Edilmesine İlişkin Tazminat Davaları
  • Marka ve Telif Haklarının İhlali, Taklit Davaları ve Alan İsimlerine İlişkin Davalar
  • İş Sözleşmelerinin Feshinden Doğan Davalar, İşe İade Davaları
  • Yabancı Mahkeme Kararlarının ve Tahkim Kararlarının Tanınması ve Tenfizi
  • Aile ve Boşanma Hukukundan Kaynaklanan İhtilaflar
  • Akdi ve Kanuni İpotek, İnşaat ve Ruhsat İşlemlerine İlişkin Davalar