Kişisel Verilerin Korunması ve Bilgi Teknolojisi

Bilgi teknolojisindeki gelişmeler her geçen gün yeni yasal zorluklara neden olmaktadır. Şirketlere yönelik artan tehditler nedeniyle, büyük bir güvenlik ihlali durumunda veri koruma, bilgi teknolojisi ve dış kaynak kullanımı konusunda sizi korumak için hızlı ve nitelikli bir hukuki yardım sağlayabiliriz.

  • Kişisel Verilerin Korunması ve Özel Hayatın Gizliliği, Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Durum Tespit Raporlarının Hazırlanması, Yabancı Ülkelere Veri Transferi Dâhil Olmak Üzere Veri Koruma Projelerinin Yönetilmesi,
  • Bilgi Teknolojisi (Şirket Sözleşmeleri Dâhil), Bilgi Teknolojisi Projeleri, Bakım Sözleşmeleri