Sağlık Hukuku

Sağlık hukuku, hastalıkların insan ve toplum hayatında ortaya çıkardığı hukuksal sorunları inceleyerek, bunları önlemeye ve çözüm bulmaya çalışmaktadır. Büromuzun, bu alanda müvekkillerine sunduğu temel hukuki hizmetler aşağıda belirtilmiştir:
  • Sağlık Kişisel Verilerin Kaydedilmesi ve Depolanması
  • Hastanelerde Bilgi Güvenliği ve Yönetimi
  • Sağlık Turizmine İlişkin Hukuki Düzenlemeler ve Teşvikler
  • Sağlık Kuruluşları ve Çalışanlarına Yönelik Kurumsal ve Mesleki Sorumluluk Sigortaları Hususlarında Danışmanlık ve Avukatlık Hizmetleri
  • İlaç Hukuku, bu çerçevede ilaç ve sağlık sektöründe faaliyet gösteren ilaç, tıbbi cihaz ve malzeme imalatçısı şirketler, hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarına danışmanlık ve avukatlık hizmetlerinin verilmesi, ilaç şirketlerinin ilaç hammaddelerine ve üretim, dağıtım, distribütörlük, klinik araştırmalarına ilişkin sözleşmelerinin hazırlanması, ilaç patentleri ve markalardan doğan uyuşmazlıklara ilişkin davaların takibi