Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku Çelikbaş Hukuk Bürosu’nun en önemli faaliyet alanlarından biri olmakla beraber, Büromuz, aşağıdaki iş ve işlemlerle sınırlı kalmamak üzere, yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin kurulma aşamasından başlayarak tüm safhalarında müvekkillerine hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir:
 • Tam Kapsamlı Şirket Danışmanlığı
 • Şirketlerin Günlük İşlerinin Hukuki Takibi
 • Kurulacak Olan Şirkete En Uygun Şirket Nev’inin Belirlenmesi
 • Şirket Kuruluşları
 • Ana Sözleşme Değişiklikleri
 • Aile Şirketleri
 • Şirket Birleşmeleri ve Devralmaları
 • Hisse Satın Alım Satım İşlemleri ve Hisse Devir Sözleşmeleri
 • Ticari İşletme ve Malvarlığı Devirleri
 • Genel Kurul Hazırlıkları
 • Hisse Senetleri ve Menkul Kıymetlerin Çıkarılması
 • Ortaklar Arasındaki Uyuşmazlıkların Halli
 • Hukuki Denetim (due diligence)
 • İdari Ruhsat ve İzinlerin Temin Edilmesi
 • Ortak Girişim Şirketlerinin Kurulması (Joint-venture)
 • Şirket Yöneticilerinin Sözleşmelerinin Müzakere Edilmesi ve Düzenlenmesi
 • Şirketlerin Yurt Dışındaki Şirketler İle Hukuki İlişkilerinde Danışmalık