Ticaret Hukuku

Müvekkillerimizin faaliyet gösterdiği sektördeki ihtiyaçlarını dikkate alarak öncelikli amacımız müvekkillerimizin uzun dönem stratejik ve ekonomik çıkarları doğrultusunda hukuki danışmalık ve avukatlık hizmeti sunmaktır. Büromuz; ticaret hukuku, sözleşmeler hukuku ve özellikle haksız rekabet hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Haksız rekabet davalarında ve haksız rekabetten doğan ihtilafların çözümünde müvekkillerine sonuç odaklı hukuki destek verilmektedir. Kurucusu Av. Nil Merve Çelikbaş Şeker’in “Haksız Rekabette Yazılı Basının Sorumluluğu” adlı kitabı ve bu hususta yayınlanmış birçok makalesi bulunmaktadır.
Çelikbaş Hukuk Bürosu, ticaret hukuku alanında aşağıdaki hususlarla sınırlı olmamak üzere gerekli tüm hukuki hizmetleri sunmaktadır:
  • Haksız Rekabet (haksız veya aldatıcı ticaret uygulamalarına ve eylemlerine karşı önlem alma ve müvekkilleri koruma, rekabet yasağının ihlali, marka hakkına ve ismine tecavüz hallerinde hukuki danışmanlık vb.)
  • Ticari İlişkilerin Takip Edilmesi
  • Alım ve Satım Sözleşmeleri
  • Genel Satış Şartları
  • Hizmet Sözleşmeleri
  • Alt-İşverenlik ve Yapım Sözleşmeleri
  • Acentelik ve Tek Satıcılık Sözleşmeleri
  • Dağıtım Sözleşmeleri ve Dağıtım Ağı Organizasyonu (Franchising Sözleşmeleri, İmtiyaz Sözleşmeleri, Marka Lisans Sözleşmeleri)
  • Lisans Sözleşmeleri
  • Diğer Ticari Sözleşmeler