Haksız Rekabette Yazılı Basının Sorumluluğu (Vedat Yayıncılık, 2013)

Haksız Rekabette Yazılı Basının Sorumluluğu (Vedat Yayıncılık, 2013)

Av. Nil Merve ÇELİKBAŞ;

Yeni Türk Ticaret Kanunu ışığında haksız rekabet hukuku; rakip teşebbüsleri olduğu kadar tüketicileri ve diğer tüm pazar katılımcılarını eşit şekilde korumaktadır. Bu durum şüphesiz ki basının doğrudan haksız rekabet fiilini işlediği haller kadar, basın aracı kılınarak haksız rekabet fiilinin işlendiği hallerde açılabilecek davaların sayısını da etkileyecektir. Türk Hukuku’nda kanun koyucu, haksız rekabetten dolayı basının sorumluluğunu özel olarak düzenlemiştir. Özellikle basın aracılığıyla meydana gelen haksız rekabet hallerinden dolayı fiil geniş kitlelere ulaşabildiğinden kanun koyucu, haksız rekabet halinde basının sorumluluğuna özel bir önem vermiştir. Çalışmamızda, 6762 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Kanun ışığında basının haksız rekabet fiilini hiçbir aracı kılmaksızın işlediği haller kadar, basın aracı kılınarak işlenen haksız rekabet halleri ve bu durumda ilgili kişilerin sorumlulukları ile sorumlulara karşı açılabilecek olan davalar karşılaştırmalı bir şekilde irdelenmiştir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.