DUYURU -Verbis’e Kayıt Süresi 31/12/2019 Tarihine Kadar Uzatıldı

Verbis’e Kayıt Süresi 31/12/2019 Tarihine Kadar Uzatıldı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 03.09.2019 tarihli ve 2019/265 sayılı Kararı ile; yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25.000.000 TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Veri Sorumluları Siciline (“VERBİS”) kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31/12/2019 tarihine kadar uzatılmasına karar vermiştir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında kurumların, her türlü kişisel veri işleme sürecini KVKK ile uyumlu hale getirmeleri ve kişisel verilerin işlenmesinde temel ilkelere uymaları gerekmektedir. Bir diğer deyişle, her türlü kişisel veri işleme hareketinin ilgili kurum nezdinde ayrıntılı bir analizinin yapılması ve buna ilişkin olarak her ilgili kurumun kişisel verilerin korunmasına yönelik hukuki, idari ve teknik tedbirleri alması gerekmektedir.

Özellikle VERBİS’e kayıt ile yükümlü olan veri sorumlusu kurumların, anılan veri işleme faaliyetinin analizinden sonra kişisel veri envanterinin ve buna ilişkin uyum politika metinleri ile her bir işleme faaliyetine ilişkin aydınlatma ve gerekirse açık rıza metinlerinin hazırlanması ve iş süreçlerine dahil edilmesi gerekmektedir. Anılan analizlerden sonra ortaya çıkan kişisel veri envanterinden sonra VERBİS’e kayıt işlemi rahatlıkla yapılabilecektir.

Konuya ilişkin olarak herhangi bir sorunuzun mevcut olması halinde memnuniyetle yardımcı olacağız.

Saygılarımızla,

ÇELİKBAŞ HUKUK BÜROSU

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.