KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATINDAKİ GÜNCEL GELİŞMELER (10/03/2018)

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATINDAKİ GÜNCEL GELİŞMELER (10/03/2018)

10 Mart 2018 Cumartesi günü 30356 sayılı Resmî Gazete’de Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından aşağıdaki tebliğler yayımlanmıştır:

  1. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310-6.htm

  1. Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Aydınlatma Yükümlülüğü Hakkında Tebliğ”)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310-5.htm

 

Özellikle Aydınlatma Yükümlülüğü Hakkında Tebliğ ile ilgili olarak uygulamaya ışık tutacak bazı önemli kıstaslar getirilmiştir. Şöyle ki;

  • Kişisel veri işleme faaliyetinin açık rıza şartına dayalı olarak gerçekleştirilmesi halinde, aydınlatma yükümlülüğü ve açık rızanın alınması işlemlerinin ayrı ayrı yerine getirilmesi gerekmektedir.
  • Aydınlatma yükümlülüğü kapsamında açıklanacak kişisel veri işleme amacının belirli, açık ve meşru olması gerekir. Aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilirken, genel nitelikte ve muğlak ifadelere yer verilmemelidir. Gündeme gelmesi muhtemel başka amaçlar için kişisel verilerin işlenebileceği kanaatini uyandıran ifadeler kullanılmamalıdır.
  • Aydınlatma yükümlülüğü kapsamında, kişisel verilerin aktarılma amacı ve aktarılacak alıcı grupları belirtilmelidir.

Ayrıca, kişisel verilerin ilgili kişiden elde edilmemesi halinde;

  1. Kişisel verilerin elde edilmesinden itibaren makul bir süre içerisinde,
  2. Kişisel verilerin ilgili kişi ile iletişim amacıyla kullanılacak olması durumunda, ilk iletişim kurulması esnasında,
  3. Kişisel verilerin aktarılacak olması halinde, en geç kişisel verilerin ilk kez aktarımının yapılacağı esnada

ilgili kişiyi aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi gerekir.

He iki Tebliğ de 10.03.2018 tarihi itibarıyla yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir ve İlgili Tebliğ hükümlerini Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı yürütmektedir.

 

Saygılarımızla,

ÇELİKBAŞ HUKUK BÜROSU

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.