Buluş Yapan Personele Ödeme Yapılacak

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından hazırlanan, “Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik” (“Yönetmelik”) , 29 Eylül 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Personelin buluşlarıyla ilgili bedel tarifesi, uyuşmazlık halinde izlenecek tahkim usulü, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşlarla kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde ortaya çıkan buluşlara ilişkin usul ve esaslar anılan Yönetmelik’te düzenlenmiştir.

Yönetmelik ile bundan sonra, personel, bir hizmet buluşu yaptığında, bu buluşunu yazılı olarak ve geciktirmeden işverenine bildirmekle, işveren de söz konusu buluşu kaydetmekle yükümlüdür.

Personel, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle işveren aleyhine doğan zararlardan sorumlu olacaktır. İşverene bildirimde bulunulmaksızın hizmet buluşuna ilişkin patent başvurusu yapılması veya patent alınması halinde patent başvurusu sahibine veya patent sahibine karşı dava açılabilecektir.

İşverenin, hizmet buluşu ile ilgili olarak tam veya kısmi hak talebinde bulunma hakkı mevcuttur. İşverenin hizmet buluşuna ilişkin tam hak talep etmesi halinde, bildirimin personele ulaştığı tarih itibarıyla buluş üzerindeki tüm haklar işverene geçmiş sayılacaktır. Bu durumda çalışan, işverenden buluştan faydalanma karşılığı olarak bedel talebinde bulunabilecektir. İşveren, tam hak talep ederse, buluşu yapana iki ay içinde net asgari ücret miktarından az olmamak üzere teşvik ödülü de verecektir. İşveren, buluşu kullanmak üzere kısmi hak talebinde de bulunabilecek ve buluşu bu şekilde kullanabilecektir.

Buluşa ilişkin bedelin belirlenmesinde, buluşun ekonomik değeri, personelin işletmedeki görevi ve işletmenin hizmet buluşunun gerçekleştirilmesindeki katkısı dikkate alınacak ve tarafların anlaşamamaları halinde uyuşmazlık tahkim yoluyla çözümlenecektir.

Yönetmeliğin tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170929-6.htm

Saygılarımızla,

Çelikbaş Hukuk Bürosu

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir