Çeklerde Keşide Yeri, Kısaltılmış Olarak Yazılamaz

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 08.03.2016 tarihli ve 2015/34470 E. – 2016/6609 K. sayılı kararında, çeklerde keşide yerinin hiçbir duraksamaya yer vermeyecek şekilde açık bir şekilde yazılması gerektiğine karar verilmiştir. Bu kapsamda, keşide yerinde (ANK – İST dışında) kısaltma yapılamaz. Örneğin, Diyarbakır olan çekin keşide yeri, çek üzerinde D.bakır olarak, veyahut Gaziantep olan çek keşide yeri ilgili belge üzerinde G.antep olarak yazılamaz. Aksi takdirde, bu belge çek vasfını yitirmiş sayılacaktır ve bu belgeye dayalı olarak çeke ilişkin icra takibi yapılamayacaktır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir