Fesih Yasağı Süresi ve Ücretsiz İzin Süresi Uzatıldı

Tüm dünyayı etkileyen Yeni Koronavirüs (COVİD-19) salgınının yayılımında tüm Dünya’da ve özellikle Avrupa’da hızlı bir artış yaşanmakta olup ülkemizde de vaka ve hasta sayılarında ciddi bir yükseliş görülmektedir. Bu süreçte ise halk sağlığının korunmasına yönelik tedbirler alınırken aynı zamanda ekonomik istikrarın ve istihdamın korunması amaçlanmakta olup bu kapsamda İş Kanunu’nun geçici 10. maddesi uyarınca üç ay süre ile geçici fesih yasağı ve ücretsiz izin uygulaması getirilmiştir. Daha önce birçok kez uzatılan fesih yasağı ve ücretsiz izin uygulaması süresi ise son olarak 30/12/2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yeniden uzatılmıştır.

Geçici Fesih Yasağı 
İş Kanunu’nun geçici 10. maddesi kapsamında her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hâller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi hâlleri dışında işveren tarafından feshedilememektedir.
Yeni Koronavirüs (COVİD-19) salgın hastalığının etkisini sürdürmesi sebebiyle anılan geçici fesih yasağı süresi 27/10/2020 tarihli ve 31287 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3135 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 17/11/2020 tarihinden itibaren iki ay uzatılmıştı. İşbu  sürenin  ise 30/12/2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 17/01/2021 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına karar verilmiş olup böylelikle fesih yasağı süresi 17/03/2021 tarihine kadar uzatılmştır.
Dikkat edilmelidir ki, fesih yasağına aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret (2021 yılı için 3.577,50 TL) tutarında idari para cezası verilmektedir.

Ücretsiz İzin
İşbu fesih yasağına karşın İş Kanunu’nun geçici 10. maddesi ile  işverene işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilme hakkı tanınmış olup anılan hüküm kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermemektedir.
Anılan ücretsiz izin uygulaması süresi ise fesih yasağının süresine uygun olarak 30/12/2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 17/03/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
Buna göre; 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 24. maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile iş sözleşmesinin 15/3/2020 tarihinden sonra sona ermiş olması şartıyla , işsizlik ödeneği almaya hak kazanacak şekilde iş sözleşmesi feshedilen ancak 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla 17/03/2021 tarihine kadar nakdi ücret desteğinden yararlanabilecektir.
Ayrıca belirtmek gerekir ki, Cumhurbaşkanı fesih yasağı ve ücretsiz izin uygulamasına ilişkin süreleri her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30/6/2021 tarihine kadar uzatmaya yetkilidir.

ÇELİKBAŞ HUKUK BÜROSU

*Yasal Uyarı*
İşbu makale bilgi ve deneyim paylaşımına yönelik olup yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki güvence vermemektedir. Çelikbaş Hukuk Ofisi, bu makalede yer alan her türlü bilgi ve sair içeriklerin doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmasından oluşacak zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.
Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; Türkiye Cumhuriyeti Barolar Birliği’nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez. Bu bilgilerin iletilmesi hiçbir şekilde avukat müvekkil ilişkisi oluşturmaz. Bu bilgiler en son hukuki durumu yansıtmayabileceğinden okuyucular güncel durum hakkında bir avukata danışarak hareket etmelidirler.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir