Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları Hk. Tebliğ

02/01/2021 tarihli ve 31352 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Tebliğ ile (Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’ndan) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1530. maddesinin 7. fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık % 18,25 , alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarI 385,00 TL olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oran ve tutar 01/01/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

İlgili Tebliğ’in tam metni aşağıdaki linkte bulunmaktadır:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210102-6.pdf

Saygılarımızla,

 

Çelikbaş Hukuk Bürosu

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.