KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINDA İLKE KARARLAR YAYIMLANMAYA BAŞLANDI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINDA İLKE KARARLAR YAYIMLANMAYA BAŞLANDI

Kurul’un 2017/61 no’lu İlke Kararı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde faaliyet gösteren Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”), aktif bir şekilde çalışmaya başlamış olup, ilke kararları Resmi Gazete’de (“RG”) yayımlanmaya başlanmıştır.

Buna göre, Kurul’un 25/01/2018 tarihinde RG’de yayımlanan 21/12/2017 tarihli ve 2017/61 karar no.lu kararına göre;  rehberlik hizmeti veren internet sitelerinde / mobil uygulamalarla ilgili olarak kişisel verilerin korunmasında bazı ilke kurallara yer verilmiştir.

Kurul’a yapılan ihbar ve şikâyetler neticesinde, Kurul tarafından çeşitli uygulamalar, internet siteleri veya sosyal medya hesapları üzerinden kişisel verileri toplayarak bu verilerin paylaşımını sağlayan, isim sorgulandığında telefon numarası bilgisine, telefon numarası sorgulandığında da isim bilgisine erişme ve başkalarının telefon rehberinde nasıl kayıtlı olunduğunu öğrenmesi gibi konularda hizmet veren birçok uygulamanın ve internet sitesinin bulunduğu tespit edilmiştir.

Bu kapsamda;

·         Kanuni dayanağı bulunmaksızın ilgili kişilerin iletişim bilgilerinin paylaşımını yapan internet siteleri ve mobil uygulamalar tarafından gerçekleştirilen veri işleme faaliyetinin derhal durdurulması gerektiğine,

·         Söz konusu mercilerin faaliyetlerine son vermemesi halinde, bu internet sitelerine/uygulamalarına erişimin engellenmesi amacıyla yetkili kurumlara başvuruda bulunulacağına, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme” başlıklı 136 ıncı maddesi çerçevesinde ilgili internet siteleri / uygulamalar hakkında gerekli hukuki işlemlerin başlatılması için ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına konunun bildirilmesine,

karar verilmiştir. Anılan karara aykırı davranıldığının tespiti halinde, Kanun’un 18. maddesi kapsamında işlem yapılacak ve ilgili ihlal için ihlalin ağırlığına göre 5.000 TL ila 1.000.000 TL arasında idari para cezası verilebilecektir.

Kararın tam metnini aşağıda bulabilirsiniz:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180125-12.pdf

 

Saygılarımızla.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.