KVKK – Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Özel Nitelikli Kişisel Veriler için Verilen Açık Rızaların Geçerliliği ile İlgili İlke Karar

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 25/03/2019 Tarihli ve 2019/81 Sayılı Karar ve 31/05/2019 Tarihli ve 2019/165 sayılı Kararı

 

Spor salonu hizmeti sunan iki ayrı şirketin (veri sorumluları), üyelerinin giriş-çıkış kontrolünde el-avuç okutma sistemine geçilmesi, kaydı tutulan üyelere ait vesikalık fotoğraf, son ziyaret saati gibi bilgilerin herkesin görebileceği bir TV ekranında yansıtılması gibi biyometrik verileri de içeren bazı özel nitelikli kişisel verileri işlemesi ve bu bilgilerin güvenli şekilde muhafaza edildiğinden şüphe duyulması üzerine, ilgili kişilerce yapılan şikayetin incelenmesi neticesinde, Kurul;

  • Spor kulübünde, kulüp hizmetlerinden faydalanmak isteyen kişilere ilişkin giriş- çıkış kontrolünün alternatif yollar ile sağlanması mümkün iken, “el ve parmak izi taraması sisteminin”, hizmetten faydalanmak için zorunlu ve tek yol olarak üyelere sunulması neticesinde, kişilerin biyometrik veri niteliğindeki avuç içi izi verisinin alınmasının  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4/2 maddesinde yer alan “İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma” ilkesi ile bağdaşmadığına ve kişisel verilerin işlenmesinde “ölçülülük ilkesi” ışığında ilgili kişilerden minimum düzeyde veri talep etme ilkesi ile uyumlu olmadığına,
  • Spor Şirketlerinin biyometrik verilerin alınması hususunda üyelerden açık rıza alındığına ilişkin iddialarına ilişkin olarak, açık rızanın “belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza” olması gerektiği ve fakat ilgili spor şirketlerinin üyelerle akdettikleri sözleşmelerde işbu hususa ilişkin açık rızanın sözleşmenin kurucu şartı olması nedeniyle, üyelerden alınan rızaların özgür irade ile alındığından bahsedilemeyeceğine ve rızaların geçerli olmadığına,

karar vermiştir.

Saygılarımızla,

ÇELİKBAŞ HUKUK BÜROSU

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.