Google (Gmail) E-Posta Hizmeti Altyapısının Kullanılması Durumunda Yurtdışına Veri Aktarılması Meydana Gelir!

Veri sorumlusunun ücretsiz bir kurumsal e-posta hizmeti sunan açık kaynak kodlu Zimbra aracılığıyla “…… “uzantılı kurumsal e-posta adreslerinin, Google (gmail) üzerinden yine aynı uzantıya sahip olarak kullanılıp kullanılamayacağı hususunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) görüşlerini talep eden yazının incelenmesi neticesinde, Kurul, 31/05/2019 tarihli ve 2019/157 sayılı kararı ile  ;

  • Google firmasına ait G-mail e-posta hizmeti altyapısının kullanılması durumunda gönderilen ve alınan e-postaların dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan veri merkezlerinde tutulması söz konusu olacağından, böyle bir durumda kişisel verilerin yurt dışına aktarılmış olacağına ve veri sorumlularının söz konusu uygulamayı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) “Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması” başlıklı 9 uncu maddesi hükümlerine uygun olarak gerçekleştirmesine,
  • “Server”ları yurt dışında bulunan veri sorumlularından/veri işleyenlerden temin edilen saklama hizmetlerinin de Kanunun 9 uncu maddesi hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesine,

karar vermiştir.

Bu çerçevede, özellikle günümüzdeki şirketlerin kullandığı e-posta altyağı hizmetlerinin çoğunun yurtdışında bulunan çeşitli merkezlerde tutulması söz konusu olduğundan ve Kurul’un bu kararı ile sabit olduğu üzere bu tür bir veri işleme fiili de yurtdışına veri aktarımı olarak kabul edildiğinden, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 9. Maddesi gereği,

 

1. Veri Sahibi’nin bu veri aktarımına ilişkin açık rızasının alınması, ya da,

2. Kanun md. 5/f.2 ile md. 6/f.3’de belirtilen şartlardan birinin varlığı ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede;

  • Yeterli korumanın bulunması, veya
  • Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması,

kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir.

 

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

ÇELİKBAŞ HUKUK BÜROSU

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.