Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Niteliğinde Kabul Edilen, Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde Yer Alan Cezai Şart Hükmünün Geçerliliği

Özellikle objektif şartları taşımadığı için “belirsiz süreli” olarak kabul edilen ve fakat belirli süreli olarak akdedilen iş sözleşmelerinde oldukça sık rastlanan “süresinden önce fesih” durumunda öngörülen cezai şart hükmünün geçerliliği konusunda Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu’nun (“Yargıtay İBHGK”) 08/03/2019 tarihli ve 2017/10 E. – 2019/1 K. sayılı kararı ile oldukça önemli bir içtihadı 18/07/2019 tarihli ve 30835 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Anılan karar, işçi ve işveren arasında akdedilen belirli süreli iş sözleşmelerinin, objektif koşulları bulunmadığı için belirsiz süreli iş sözleşmesi olarak kabul edilmesi halinde, akdedilmiş olunan belirli süreli iş sözleşmelerinin içeriğinde yer alan “süreden önce haksız feshe bağlı cezai şart” hükmünün geçerliliğini koruyup korumayacağı hususuna ilişkindir.

Yargıtay İBHGK, konu hakkında yapmış olduğu incelemenin akabinde, işçi ve işveren tarafından iş sözleşmesinin belirli süreli olarak akdedilmesi ve sözleşmede “süreden önce haksız feshe bağlı cezai şart” düzenlemesinin öngörülmesi durumunda, objektif koşulları bulunmadığı için sözleşme belirsiz süreli iş sözleşmesi niteliğinde kabul edilse dahi, burada 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu md.27/f.2 gereğince kısmi geçersizlik yaptırımının uygulanmasını ve bu çerçevede “taraf iradelerine üstünlük tanınması” gerektiğini vurgulamıştır. Bu durumdan hareketle “süreden önce haksız feshe bağlı cezai şart” hükmünün, belirli süreli sözleşmede kararlaştırılan süre için geçerliliğini koruyacağına karar verilmiştir.

Kararın tam metni için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190718-11.pdf

 

Saygılarımızla,

ÇELİKBAŞ HUKUK BÜROSU

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.