PERSONELİN RAKİP FİRMAYA TRANSFERİ SERBEST Mİ? BU DURUM HAKSIZ REKABET TEŞKİL ETMEZ Mİ?

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 25.4.2017 tarihli ve E. 2017/354 – K. 2017/2390 sayılı ilamında, İstanbul’da bir şirkette çalışan kişi, iş yerinden ayrılıp aynı sektörde faaliyet gösteren bir başka firma kurup, bir süre sonra eski iş yerindeki bazı personelleri kendi firmasına geçirmiştir. Bunun üzere, eski işveren, söz konusu eski çalışanına karşı maddi ve manevi tazminat talepli olarak bir haksız rekabet davası açmıştır.

Yargıtay, kural olarak davacı şirket çalışanlarının davalı tarafından “ayartılması” suretiyle davacı şirkette çalışırken davalı şirket adına faaliyette bulunulmasının haksız rekabet teşkil edeceğini ve fakat işten ayrılan çalışanların davalı şirkete geçmiş olmalarının başlı başına haksız rekabet teşkil etmeyeceğine, aksi durumun kabulünün Anayasa’nın 48. maddesi ile güvence altına alınan çalışma hürriyetinin ihlali anlamına geleceğine ve davanın reddi gerektiğine karar vermiştir.

Gerekçeli kararda ayrıca, davacının, davalı şirkete geçen çalışanlarının ticari sırlarına vakıf olduğunu ve bu ticari sırların davacı şirket aleyhine kullanıldığını, sadece davalılardan… firmasına hizmet etmek üzere kurulduğunu iddia etmiş olmasına rağmen, bu iddialarını ispat edemediği belirtilmiştir.

Somut uyuşmazlıkta görüldüğü gibi, Şirketlerin çalışanları ile akdettikleri iş sözleşmeleri yanında, özellikle şirketin ticari sırlarına vakıf olabilecek “kilit personel”in ayrıca Türk Borçlar Kanunu’na uygun bir şekilde “rekabet etmeme taahhüdü”ne yönelik gerekli belgeleri imzalaması ve bununla ilgili olarak şirketlerin gerekli hukuki altyapıyı bünyelerinde oluşturmaları bir elzemdir. Zira malumunuz olduğu üzere, haksız rekabet davaları, özellikle zarar ve ziyanının yanında ispatın da oldukça zor olduğu dava türleri arasındadır.

Ayrıca, Şirketlerin haksız rekabet davalarını açmadan önce gerekli dokümantasyon ve delil altyapısı sistemini kendi bünyelerinde oluşturmaları gerekmektedir. Aksi takdirde, açılan davalar hukuki ispattan yoksun duruma düşebilir ve bunun sonucunda şirketler daha büyük hukuki risklerle karşılaşabilir.

Tüm ilgili sektör oyuncularının menfaatine, dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlandığı günleri görmek dileğiyle,

Saygılarımızla,

Çelikbaş Hukuk Bürosu

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.