VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğünden İstisna Tutulan Veri Sorumluları Açıklandı

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”), Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından 30/12/2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanmış ve 01/01/2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Anılan Yönetmelik’e göre veri sorumluları, kişisel veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Sicili’ne (“Sicil”) kaydolmak zorundadır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”), Yönetmelik’te ayrıntılı bir şekilde belirtildiği üzere belirli kriterleri göz önünde bulundurarak kayıt yükümlülüğüne istisna getirebilme hakkına sahiptir.

Bu kapsamda, 15/05/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kurul’un (“Kurul”) 02/04/2018 Tarihli ve 2018/32 Sayılı Kararı uyarınca, Veri Sorumluları Sicili’ne ve Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (“VERBİS”) kayıt yükümlülüğünden istisna tutulan veri sorumluları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 

  • Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenler,
  • Noterler,
  • Dernekler, Vakıflar, Sendikalar (sadece kendi üyelerine, çalışanlarına, mensup ve bağışçılarına yönelik veri işleme faaliyetleri bakımından sınırlı olmak üzere)
  • Siyasi Partiler,
  • Avukatlar,
  • SMMM’ler ve Yeminli Mali Müşavirler.

Bu listede en dikkat çekici husus, “herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenler”in VERBİS’e kayıt yükümlülüğünden muaf tutulmasıdır. Günümüzde kişisel veriler büyük oranda otomatik yollarla işlenmektedir. Daha önce otomatik olmayan yollarla işlenmiş verilerin ise pek çok yerde hızla elektronik ortama aktarıldığı görülmektedir. Buna bağlı olarak, “tamamen veya kısmen otomatik yollarla işlenen veriler” ve “herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen veriler” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında koruma altına alınmıştır.

Dolayısıyla Kanun otomatik olmayan yollarla işlenen verileri tamamen kapsam dışında bırakmamaktadır. Burada önemli olan otomatik olmayan yollarla işlenen verilerin veri kayıt sisteminin parçası olup olmadığıdır. Örneğin, herhangi bir kritere bağlı olmaksızın kişilerin T.C. Kimlik no. bilgilerinin gelişigüzel bir şekilde bir kâğıt üzerine yazılması hali, Kanun kapsamına girmemekle birlikte, söz konusu kişisel verinin sistematik olarak bir dosyaya kaydedilmesi halinde, bu veri kaydı Kanun kapsamında değerlendirilecektir. Dolayısıyla, bu tabirden “elle işlenen kişisel verilerin” anlaşılması gerekmektedir. Bu durumda, veri sorumlusu olan belirli bir kurumda bu yönde bir kişisel veri işlemesinin yapılması halinde, anılan kurum yine Kanun kapsamında olacak ve fakat VERBİS’e kaydolmakla yükümlü olmayacaktır.

Aynı şekilde, VERBIS’e kayıttan muaf tutulan veri sorumluları, yine Kanun tarafından kendisine yükletilen diğer yükümlülükleri (Kişisel veri işleme envanterinin tutulması, kişisel veri saklama ve imha politikasının hazırlanması, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi, vs.)  yerine getirmeye devam edeceklerdir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

 

ÇELİKBAŞ HUKUK BÜROSU

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.