VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYIT TARİHLERİ BELİRLENDİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından, Veri Sorumluları Sicili’ne (“VERBİS”) kayıt için belirlenen tarihler açıklanmıştır. Buna göre;

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den fazla veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den yüksek olan veri sorumluları ile yurt dışında yerleşik olan veri sorumluları için VERBİS’e kayıt başlangıcı 01.10.2018 tarihi olup, sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.09.2019 tarihine kadar süre verilmiştir.
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları VERBİS’e kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihi 01.01.2019 olup, bu veri sorumlularına Sicile kayıt yaptırmaları için 31.03.2020 tarihine kadar süre verilmiştir.**** Görüldüğü üzere, bu veri sorumluları için personel sayısı veya yıllık mali bilanço miktarı önemli olmayıp, ana faaliyet konusu itibarıyla özel nitelikli kişisel veri işleyen veri sorumluları bu madde hükmü kapsamına girmektedir. Örneğin; hastaneler, diş klinikleri dahil olmak üzere sağlık klinikleri, laboratuvarlar, vs.
  • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları için VERBİS’e kayıt başlangıç tarihi ise 01.04.2019 olup,  30.06.2020 tarihine kadar bu veri sorumlularına süre verilmiştir.

18 Ağustos 2018 tarihli ve 30513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilgili Kurum kararının tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/08/20180818-7.pdf

 

Bu noktada önemli belirtmek gerekir ki, ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayan ve bunun yanında yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan veri sorumlarına VERBİS kayıt istinası getirilmiştir. İlgili Kurum kararı metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/08/20180818-6.pdf

 

Ayrıca, 18 Ağustos 2018 tarihli ve 30513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı üzere,  Arabulucular ile gümrük müşavirlerine VERBİS’e kayıt konusunda muafiyet getirilmiştir. İlgili Kurum kararlarının tam metinlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/08/20180818-4.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/08/20180818-5.pdf

 

Önceki yayımlarımızda belirtmiş olduğumuz üzere, VERBIS’e kayıttan muaf tutulan veri sorumluları, yine Kanun tarafından kendisine yükletilen diğer yükümlülükleri (Kişisel veri işleme envanterinin tutulması, kişisel veri saklama ve imha politikasının hazırlanması, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi, vs.)  yerine getirmeye devam edeceklerdir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

ÇELİKBAŞ HUKUK BÜROSU

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir