DÖVİZ CİNSİNDEN VE DÖVİZE ENDEKSLİ SÖZLEŞMELERDE TÜRK PARASI ZORUNLULUĞU

13 Eylül 2018 tarihli ve 30534 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan  “Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 85 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” gereği, Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişilerin kendi aralarında yapmış oldukları;

  • Menkul ve gayrimenkul alım satım sözleşmeleri,
  • Taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama sözleşmeleri,
  • Leasing sözleşmeleri,
  • İş sözleşmeleri,
  • Hizmet sözleşmeleri, ile
  • Eser sözleşmelerinin,

döviz cinsinden ve dövize endeksli olmaması kararlaştırılmıştır. Söz konusu karar, yayın itibariyle (13.09.2018) yürürlüğe girmiş olup, mevcut sözleşmeler açısından döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan tüm bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında; 30 gün içinde (en geç 13.10.2018 tarihine kadar) Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenecektir. İlgili sözleşme taraflarınca yeni bedelin anılan süre içerisinde belirlenememesi halinde, ilgili düzenlemeye aykırı hareket edildiği kabul edilecek ve bu yükümlülüklere aykırı hareket eden her kişi, her işlem için ayrı ayrı olmak üzere 3.000,.-TL’den 25.000,00.-TL’ye kadar idari para cezası ile cezalandırılacaktır.

Bu karar konut ve işyeri kiralarında olduğu kadar, ticari hayatı doğrudan etkileyebilecek olup, tarafların yeni düzenleme karşısında yeni sözleşme bedeli üzerinde anlaşamamaları kuvvetle muhtemeldir. Bu nedenle önümüzdeki dönemde birçok hukuki uyuşmazlığın arabuluculuk, tahkim ve mahkemeler vasıtasıyla çözüme kavuşturulacağı ve uyuşmazlıkların yargı önüne taşınması halinde uyarlama yoluyla ilgili meblağ hakkında “hakimin doğrudan müdahale yapması” öngörülmektedir.

Önümüzdeki dönemde ve özellikle 13.10.2018 tarihine kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu yükümlülükten istisna tutacağı kişi ve kurumlar ile durumları açıklayacağını beklemekteyiz. Bu kapsamda, bazı kurumlar veya sözleşmeler anılan karar kapsamı dışında tutulabilecektir. Konu ile ilgili mevzuattaki gelişmeler hakkında sizleri bilgilendirmeye ve güncel bilgiyi paylaşmaya devam edeceğiz.

Saygılarımızla,

ÇELİKBAŞ HUKUK BÜROSU

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.