KİRA BEDELİ ARTIŞLARINDA YENİ DÖNEM

18.01.2019 tarihinde 30659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “torba yasa” ile 6098 Türk Borçlar Kanunu’nda özellikle kira artış oranı hükümleri ile ilgili çok önemli değişiklikler yapılmıştır. Bundan sonra, özellikle bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmeleri için yenilenen dönemde uygulanacak kira bedeli, bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir.

Taraflarca bu konuda bir yazılı anlaşma yapılmamışsa veya uyuşmazlık halinde, kira bedeli, bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından belirlenebilecektir. Ancak her halde beş yıldan daha uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda,  yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli, hakim tarafından tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri dikkate alınarak hakkaniyete uygun bir şekilde belirlenir.

Ayrıca, kira sözleşmesinde kira bedeli yabancı para olarak kararlaştırılmışsa, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla beş̧ yıl geçmedikçe kira bedelinde değişiklik yapılamaz. Ancak, “Aşırı ifa güçlüğü” başlıklı TBK Md. 138‘deki yazılı hükümler saklıdır. Beş yıl geçtikten sonra, kira bedelinin belirlenmesinde, yabancı paranın değerindeki değişiklikler de göz önünde tutularak kira bedeli, bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla taraflarca veya uyuşmazlık halinde ise hâkim tarafından belirlenebilecektir.

Bu değişiklikler, konut kiraları için 1/1/2019 tarihi, işyeri kiraları için ise 01/07/2020 tarihi itibarıyla uygulama imkanı bulacaktır. Bu tarihlerden sonra özellikle konut kiraları için üretici fiyat endeksindeki artışlar, hiçbir suretle kira artış oranlarında dikkate alınmayacaktır.

ÇELİKBAŞ HUKUK BÜROSU

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.