Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır

27.07.2021 tarihli ve 31550 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde (“Yönetmelik”) değişiklik yapılmış olup Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi “Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemez. Profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süresi 9 saati geçemez, ancak bu süre herhangi bir hafta içinde iki kez on saate çıkarılabilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

Anılan değişiklik ile profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süresi herhangi bir hafta içinde iki kez on saate çıkarılabilecektir. Ancak önemle belirtmek isteriz ki, ilgili taşımacılık faaliyetleri ile çalışma saatlerine ilişkin olarak Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında düzenlenen araç kullanma ve dinlenme sürelerine uyma mecburiyeti ve denetleme esasları halihazırda yürürlükte bulunmakta olup çalışma saatlerinin düzenlenmesinde ilgili mevzuatın bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bilindiği üzere Yönetmelik karayollarında, demiryollarında ve deniz, göl ve akarsularda hareket halindeki taşıtlarda yapılan ve 854 sayılı Deniz İş Kanunu’na tabi olmayan taşıma işlerinde olduğu gibi iş süresinin bir haftanın çalışma günlerine bölünmesi suretiyle yürütülmesine nitelikleri bakımından olanak bulunmayan işlerde çalışma dönemine ve iş sürelerine uygulanacak usul ve esasları düzenlemekte olup anılan kapsamın dışında kalan iş kollarına ilişkin uygulama alanı bulunmamaktadır.

Saygılarımızla;

ÇELİKBAŞ HUKUK BÜROSU

*Yasal Uyarı*

İşbu makale bilgi ve deneyim paylaşımına yönelik olup yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki güvence vermemektedir. Çelikbaş Hukuk Ofisi, bu makalede yer alan her türlü bilgi ve sair içeriklerin doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmasından oluşacak zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; Türkiye Cumhuriyeti Barolar Birliği’nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez. Bu bilgilerin iletilmesi hiçbir şekilde avukat müvekkil ilişkisi oluşturmaz. Bu bilgiler en son hukuki durumu yansıtmayabileceğinden okuyucular güncel durum hakkında bir avukata danışarak hareket etmelidirler.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.