Emlak Vergisi Artışına Dair Açılabilecek Dava Hakkında Bilgilendirme

Emlak vergisine ait bedel ve değerlerin tespiti ile ilgili olarak 213 sayılı Vergi Usul
Kanunu’nun 4751 sayılı Kanunla değişik mükerrer 49’uncu maddesinin (b) fıkrası gereği her
dört yılda bir takdir komisyonlarının arsalara ve araziye ait asgari ölçüde birim değer tespiti
yapılmaktadır.
Bu çerçevede, her dört yılda bir belirlenen Emlak Vergisi’ne temel oluşturacak arsa ve arazi
metrekare birim değerleri ile ilgili olarak 2022 yılından itibaren geçerli olacak 2022-2023-
2024 ve 2025 değerleri belirlenmiş olup, 30 Haziran 2021 tarihi itibariyle mahalle
muhtarlıklarına söz konusu yazılar asılmıştır.
Askıya çıkan değerlerde bazı bölgelerde yüzde 100’den fazla artış yapıldığı görülmekte olup,
bir önceki dönemde de 2017 yılında belirlenen ve 2018-2019-2020-2021 emlak vergisine
temel teşkil eden değerlerde de bazı bölgelerde %300-%400 oranlarında olağanüstü artışlar
yapılmış ve bu kararın iptali için açılan binlerce iptal davası karşısında Emlak Vergisi
Kanunu’na eklenen geçici madde ile sorun giderilerek açılan davalar vergi mahkemeleri
tarafından konusuz bırakılmıştır.
2022 yılından itibaren geçerli olacak 2022-2023-2024 ve 2025 değerlerine karşı m2 birim
değerine itiraz etmek isteyen emlak vergisi mükellefi kişiler ve kurumlar, 7 Eylül 2021
tarihine kadar itiraz davası açabileceklerdir.
Söz konusu olan açılabilecek davada, özellikle ilgili Belediye’nin o yere, sokağa ve caddeye
özgü olarak hizmet artışının sağlanıp sağlanmadığı, bu artışta objektif kriterlerin ele alınıp
alınmadığı, ilgili yerde altyapı ve ulaşım imkanlarının geliştirilip geliştirilmediği, pandemi
koşullarının dikkate alınıp alınmadığı hususlarının dikkate alınması gerekmektedir. Söz
konusu objektif kriterlerin mevzubahis olmaması halinde emlak vergisi mükelleflerinin anılan
süre içinde ilgili yer vergi mahkemeleri nezdinde iptal davaları açmaları yerinde olabilecektir.
Önemle vurgulamak isteriz ki, söz konusu artışların kesinleşmesi halinde, ilgili emlak vergisi
mükelleflerinin değerli konut vergisinden de etkilenip etkilenmeyeceklerini ve değerli konut
vergisi mükellefi olup olmayacaklarına ilişkin detaylı bir şekilde analiz etmelerini tavsiye
ederiz.
Konuya ilişkin olarak ayrıca bir sorunuzun olması halinde memnuniyetle yardımcı olacağız.
Saygılarımızla,
ÇELİKBAŞ HUKUK BÜROSU

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.