DEĞERLİ KONUT VERGİSİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME – I

5 Aralık 2019 tarihinde kabul edilen ve 7 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de ilan edilen 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Çerçevesinde Yapılan Değişiklik İle,
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 42. maddesinde, Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri veya Tapu ve kadastro Genel Müdürlüğü’nce belirlenen değeri 5.000.000 TL ve üzerinde olanların değerli konut vergisine tabii olduğu düzenlenmiştir.
15/07/2018 tarihli ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 480. maddesi ve 484. maddesinin 1.fıkrasının (e) bendi ile 1319 sayılı Kanunu’nun 43. maddesi gereği bazı vatandaşlarımızın taşınmazlarına değerleme çalışması yapılmış ve bu yapılan çalışmalar, bu hafta itibarıyla T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığı tarafından vatandaşlarımıza tebliğ edilmeye başlanmıştır. Bu noktada sizleri bilgilendirme zorunluluğu hasıl olmuştur. Şöyle ki;
1. Tebligat yoğunluğundan dolayı tebligatlarınız gayrimenkullerin kapılarına yapıştırılmak suretiyle muhtara bırakılmaktadır. Lütfen muhtarlığımıza gidip, adınıza herhangi bir tebligatın gelip gelmediğini kontrol ediniz.
Bu noktada usulsüz tebligatların da olabileceği kaydı ve şartıyla lütfen tebligatlarınızın usule uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
2. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün internet sitesinde de sonuçlar yayımlanabilmektedir, buradan da ( http://tasinmazdegerleme.tkgm.gov.tr/) kontrollerinizi yapabilirsiniz.
3. Anılan değerleme raporlarında mülkünüz için rayiç değerin üzerinde bir değerleme yapılmış ise, tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne değerleme çalışması sonucuna itiraz edebilirsiniz.
Söz konusu süre, hak düşürücü süre olup, anılan süreler geçildikten sonra sonuca herhangi bir itirazınızın olmaması halinde değerleme sonuç raporunu kabul etmiş sayılmaktasınız. Bir diğer deyişle, tebliğ tarihinden itibaren on beşinci günün sonuna kadar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne itiraz edilmeyen mesken nitelikli taşınmaz değeri kesinleşmektedir.

Bilgilerinize sunulur.
Saygılarımızla,
ÇELİKBAŞ HUKUK BÜROSU

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir