“Elektrikli Skuter Yönetmeliği” Yayınlandı

GİRİŞ

14 Nisan 2021 tarihinde 31454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Elektrikli Skuter Yönetmeliği” (“Yönetmelik”) kapsamında mevzuatımızda birtakım yenilikler düzenlenmiştir. Yönetmelik’te değinilen hususlar, kullanımı gittikçe yaygınlaşan e-Skuterler bakımından önem arz etmektedir.

Bu çalışmamızda Yönetmelik’in getirdiği yenilikler genel hatlarıyla incelenmiştir.

 

  1. E-Skuterlere getirilen sınırlandırmalar nelerdir?

Yönetmelik’in 5. maddesine göre E-Skuter yaya yolunda, otoyolda ve azami hız sınırı 50 km/s üzerinde olan karayollarında kullanılamaz. Sürücünün, e-Skuter’i tek elle veya başka bir araca bağlamak suretiyle kullanması ve sürücünün e-Skuter üzerinde yük ve yolcu taşıması da yasaktır. Düzenlenen bu kurallar kapsamında sürücüler 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile ilgili düzenlemelere uymakla yükümlüdürler.

 

  1. Yönetmelik Gereği e-Skuter Hizmet Sağlayıcısına Getirilen Yükümlülükler Nelerdir?

Yönetmelik’in 7. maddesine göre paylaşımlı e-Skuter Hizmet Sağlayıcısı (“Hizmet Sağlayıcı”) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na başvurarak Paylaşımlı e-Skuter Yetki Belgesi (“Yetki Belgesi”) almalıdır. Yönetmelik’in 8. maddesinde ise Yetki Belgesi almanın özel şartları düzenlenmiştir. Bu şartlara göre Yetki Belgesi için başvuranların;

  • 500.000,00 Türk Lirası sermayeye veya işletme sermayesine sahip olması,
  • Standartları İdare tarafından belirlenen ve yapılacak faaliyete uygun bir internet sitesi ile mobil uygulama/uygulamalara sahip olması,
  • Gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin verilerin tutulacağı veri tabanının saklanacağı sunucuların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde barındırılması ve İdarenin erişimine açık olması,
  • Seri/plaka/id numaralarını U-Net’e kaydetmek koşulu ile kendilerine ait en az 250 adet E-Skutere sahip olması,
  • Güncel hali esas olmak üzere TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS ISO/IEC 27001, ISO 45001 kalite belgelerine sahip olması,

gerekmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşları ile iştiraklerinden bu maddede belirtilen sermaye şartı aranmaz.

Yönetmelik’in 13. maddesine göre; bu Yönetmelik kapsamında verilen ve yenilenen yetki belgelerinin süresi 5 (beş) yıldır. Ancak süresi bitmeden yenilenen yetki belgeleri için, yetki belgesinde kalan süre, yenilenen belgenin geçerlilik süresine ilave edilir.

Yönetmelik’in 12. maddesine göre verilecek e-skuter izin süresi, e-skuter izninin verildiği karar tarihinden itibaren 2 (iki) yıldır. Ancak anılan iki yılın sonunda yeni başvuru olmaması durumunda ve Yönetmelik’in 24. maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen harcın ödenmesi kaydıyla, bu fıkrayla belirlenmiş süre başka bir işleme gerek kalmaksızın izni veren merci tarafından 1 (bir) yıl daha uzatılabilir.

Mevsimsel veya dönemsel nüfus değişikliklerinin olduğu yerlerde ilgili merciler tarafından 2 yıldan daha kısa süreyi kapsayan e-skuter izni verilebilir. Hizmet Sağlayıcısının Yetki Belgesi aldıktan sonra Paylaşımlı E-Skuter İzni (“İzin”) alması gerekmektedir. İzin belediye/bölge kapsamında verilecektir. E-Skuterler İzin verilen alan dışına çıkarıldığı takdirde Hizmet Sağlayıcısı’nın e-Skuteri 48 (kırksekiz) saat içinde izinli alana getirmesi yükümlülüğü söz konusudur.

  1. Yönetmelik’in Getirdiği Yaptırımlar Nelerdir?

Yönetmelikteki maddeler ihlal edildiği takdirde hükmedilecek idari para cezaları 1.000 TL ile 10.000 TL arasında değişiklik gösterecek şekilde belirlenmiştir. İhlalin birden fazla kez yapılması halinde ceza 50.000 TL’ye kadar çıkabilmektedir. Ayrıca böyle bir durumda faaliyetlerin 6 (altı) ay süreyle durdurulmasına karar verilmesi de yaptırımlar arasındadır.

 

SONUÇ

Kullanımı gittikçe yaygınlaşan e-Skuterler için düzenlenen “Elektrikli Skuter Yönetmeliği” değindiği hususlar bakımından oldukça önemlidir. Sağlanan hizmetin kalitesinin arttırılması ve hak kayıplarının yaşanmasına engel olmak adına Paylaşımlı e-Skuter Hizmet Sağlayıcılarının Yönetmelik’i takip etmesi tavsiye edilmektedir.

ÇELİKBAŞ HUKUK BÜROSU

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir