Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Süreleri Yeniden Uzatıldı

Tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan COVID-19 kapsamında sosyal ve ekonomik hayatın sekteye uğramaması amacıyla ülkemizde birçok önlemlerin alındığı malumunuzdur. Bu kapsamda, 4857 sayılı İş Kanunu’na geçici olarak eklenen 10. madde kapsamında salgın süresince iş akdi fesihlerine yasak getirilmesi ve işçilerin ücretsiz izne gönderilmeleri hususları alınan önlemlerden en önemlisi olup, söz konusu düzenlemenin 17/05/2021 tarihinde sona ermesi planlanırken, 31470 sayılı Resmî Gazete’de 30/04/2021 tarihinde yayımlanan 3930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ışığında bu süre 30/06/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Dayanak Madde Kapsamı

4857 Sayılı Kanun’un Geçici 10. Maddesi’nin Kapsamı

4857 sayılı İş Kanunu’nun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle;

  • 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler,
  • Belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi,
  • İşyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi,
  • İlgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri,

dışında işveren tarafından feshedilemez.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez.

Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilir.

Cumhurbaşkanı birinci ve ikinci fıkrada yer alan üç aylık süreleri her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30/6/2021 tarihine kadar uzatmaya yetkilidir.

 

SONUÇ

Tüm dünyada etkileri devam eden pandemi döneminin ne kadar süreceği henüz bilinememektedir. Bu çerçevede, çalışma hayatının sekteye uğramaması amacıyla birçok düzenleme yapılmakta olup, herhangi bir hak kaybına uğranılmaması amacıyla işverenlerin güncel mevzuat gelişmelerini takip etmelerini önemle tavsiye ederiz.

Saygılarımızla;

ÇELİKBAŞ HUKUK BÜROSU

 

 

*Yasal Uyarı*

İşbu makale bilgi ve deneyim paylaşımına yönelik olup yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki güvence vermemektedir. Çelikbaş Hukuk Ofisi, bu makalede yer alan her türlü bilgi ve sair içeriklerin doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmasından oluşacak zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; Türkiye Cumhuriyeti Barolar Birliği’nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez. Bu bilgilerin iletilmesi hiçbir şekilde avukat müvekkil ilişkisi oluşturmaz. Bu bilgiler en son hukuki durumu yansıtmayabileceğinden okuyucular güncel durum hakkında bir avukata danışarak hareket etmelidirler.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.