İŞ UYUŞMAZLIKLARINDA ZORUNLU ARABULUCULUK VE ZAMANAŞIMI

25.10.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7026 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile birlikte, iş davalarında zorunlu arabuluculuk uygulaması başlamıştır.

Bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, öncelikle arabulucuya başvurulması gerekmektedir. Bu tür dosyalarda doğrudan dava açılması halinde, ilgili mahkeme, davayı usul eksikliğinden dolayı reddedecektir. Ancak, ilgili taraf bu kararın kesinleşmesinden itibaren iki hafta içinde arabulucuya başvurulabilir.

İş sözleşmesi feshedilen işçi fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir (1) ay içinde işe iade talebiyle, arabulucuya başvurmak zorundadır. Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamaması hâlinde, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren, iki (2) hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilir.

Ancak, iş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ile bunlarla ilgili tespit, itiraz ve rücu davaları hakkında zorunlu arabuluculuk sistemi bulunmamaktadır. İlgili kişiler, bu tür talepleri için arabuluculuk kurumuna başvurmaksızın doğrudan dava açabilirler.

Zorunlu arabuluculuk sistemi, 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.

Bununla birlikte, anılan değişiklik ile birlikte zamanaşımı süreleri de 25.10.2017 tarihi itibarıyla değişmiştir. Buna göre, aşağıda belirtilen ücret ve tazminat taleplerinde zamanaşımı süresi beş (5) yıl olarak belirlenmiştir:

1)    Kıdem tazminatı.

2)    İş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat.

3)    Kötüniyet tazminatı.

4)    İş sözleşmesinin eşit davranma ilkesine uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat.

5)      Yıllık izin ücreti

Saygılarımızla,

ÇELİKBAŞ HUKUK BÜROSU

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir