İstikrarsız Ekonomik Durumun Uyarlama Koşullarına Etkileri

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu;  12.11.2014 tarihli ve 2014/13-1614 E. -2014/900 K. numaralı ilamında, dövize endeksli konut finansmanı kredisi sözleşmesinde, sözleşmenin akdedilmesi sonrasında yabancı para biriminin Türk Lirası (“TL”) karşısında aşırı değer kazandığından bahisle, sözleşmenin uyarlanması istemi davasında (emprevizyon teorisi), ülkemizdeki istikrarsız ekonomik durumun davacı tarafından tahmin olunabilecek bir keyfiyet olduğu kanaatiyle,  uyarlamanın koşullarından olan öngörülmezlik unsurunun oluşmadığına, sözleşmenin yeniden düzenlenmesine gerek olmadığına ve uyarlamanın koşullarının meydana gelmediğine karar verilmiştir.
Bu karar ile birlikte, sadece konut finansmanı kredisi sözleşmelerinde değil, genel itibarıyla dövize endeksli tüm sözleşme tiplerinde, yabancı para birimi karşısında TL’nin değer kaybetmesi halinde, ülkemizin istikrarsız ekonomik durumu nazarı itibara alınarak, sözleşmelerde sonradan herhangi bir değişikliğe kural olarak gidilemeyebilecektir.
Saygılarımızla,
Çelikbaş Hukuk Bürosu

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir