KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİNİN YENİDEN UZATILMASI

Bilindiği üzere, Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle oluşan olumsuz ekonomik sonuçların etkilerinin azaltılması amacıyla 26.03.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7226 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na (“Kanun”) Geçiçi 23. Madde eklenerek değişiklik yapılmış olup 30/6/2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılacak kısa çalışma başvurularına ilişkin usul ve esaslar belirtilmiştir. Bununla birlikte, Kanun’un Geçici 23. maddesi uyarınca “Bu madde kapsamında yapılan başvuru tarihini 31/12/2020 tarihine kadar uzatmaya ve birinci fıkrada belirlenen günleri farklılaştırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.” hükmü düzenlenmiştir.

Bu kapsamda kısa çalışma ödeneğinin süresi birçok kez uzatılmış olup, son olarak anılan Kanunun ek 2 nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın 29/6/2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde ve 30/8/2020 tarihli ve 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile iki ay uzatılmış ve kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinden faydalanma süresinin son günü 30 Ekim 2020 olarak belirlenmişti.

Ancak önemle belirtmek isteriz ki; 27/10/2020 tarihli ve 31287 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca işbu süre,  30/8/2020 tarihli ve 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan iki aylık süreden sonra başlamak üzere iki ay uzatılmıştır. İşbu Karar ile birlikte kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinden faydalanma süresinin son günü 30 Aralık 2020 olarak belirlenmiş olup ilgililerce belirtilen yeni sürenin dikkate alınması gerekmektedir.

Saygılarımızla,

ÇELİKBAŞ HUKUK BÜROSU

 

(*) Yasal Uyarı

İşbu makale bilgi ve deneyim paylaşımına yönelik olup yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki güvence vermemektedir. Çelikbaş Hukuk Ofisi, bu makalede yer alan her türlü bilgi ve sair içeriklerin doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmasından oluşacak zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; Türkiye Cumhuriyeti Barolar Birliği’nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez. Bu bilgilerin iletilmesi hiçbir şekilde avukat müvekkil ilişkisi oluşturmaz. Bu bilgiler en son hukuki durumu yansıtmayabileceğinden okuyucular güncel durum hakkında bir avukata danışarak hareket etmelidirler.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.