KORONAVİRÜS EK TEDBİRLERİ KAPSAMINDA ALINACAK ÖNLEMLER

Bilindiği üzere, tüm dünyayı etkisi altına alan Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgını ülkemizde de etkisini göstermiş ve 11/03/2020 tarihinde ilk Koronavirüs vakasının tespit edilmesi ile birlikte hızla yeni tedbirler alınmış ve uygulamaya konulmuştur. Yeni Koronavirüs salgını etkisini göstermeye devam etmekte ve özellikle son dönemde vaka sayılarında ciddi artışlar yaşanmakta olup ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat dönemi sebebiyle uyulması gereken kurallar ve önlemler yetkili makamlarca belirlenmektedir. Bu kapsamda ise vaka artışlarının önüne geçebilmek amacıyla 04/11/2020 tarihinde “Koronavirüs Ek Tedbirleri Genelgesi” (“Genelge”) yayımlanmış olup  81 ilimizi kapsayacak şekilde Vali ve Kaymakamlarca Genelge ile belirtilen esaslar doğrultusunda 04/11/2020 Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınması hususunda uyarılarda bulunulmuştur.

Yetkili makamlarca da belirtildiği üzere, özellikle İstanbul ilinde nufüs yoğunluğuna ve kalabalığa sebep olan alanlara bağlı olarak ciddi ve yüksek oranda vaka artışı görülmektedir. Bu sebeple işbu Genelge uyarınca 100 no.lu  İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı alınmış olup İstanbul Valiliği resmi internet sitesinde yayımlanmıştır. Genelge doğrultusunda yapılan değerlendirmeler neticesinde bazı önemli hususlara ilişkin olarak;

 1. Vatandaşlarımızın kalabalık şekilde bulunabildiği pazaryeri, market, otogar, toplu ulaşım aracı, cadde/sokak, park ve bahçeler, alışveriş merkezleri gibi yerlerde denetimlerin yoğunlaşması ile bu doğrultuda önümüzdeki 10 günlük süreçte konu bazlı denetimlere ağırlık verilmesine,

 

 1. Aşağıdaki işyerlerinin en geç saat 22:00’de kapanmalarının sağlanmasına;
 • Evlere paket servis ve gel-al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane,

kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri (içkili/içkisiz ayrımı olmaksızın),

 • Kahvehane, kıraathane ve çay ocakları,
 • Berber, kuaför, güzellik merkezi gibi işyerleri,
 • Nikah/Düğün salonları,
 • Halı sahalar ve spor salonları,
 • İnternet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar,
 • Tiyatro, sinema ve konser salonları,
 • Yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna vb. yerler,

 

 1. 26/08/2020 tarih ve 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm özel sektör (sanayi tesisleri dahil) kuruluşlarında uzaktan ve/veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden azami düzeyde faydalanılmasının sağlanmasına,

 

 1. Mesai başlangıç ve bitiş saatlerinin;
 • Bakanlıklara bağlı ve ilgili Kurum ve Kuruluşlar için 09:00-16:30,
 • Mahalli İdareler için 09:00 -16:30, 
 • Sağlık Sektörü için 08:30 -16:30,
 • İlkokul – Ortaokul – Ortaöğretim kurumları için 09:00-17:00,
 • Okul Öncesi eğitim kurumları ve Kreşler için 07:00-19:00,
 •  KİT’ler için 09:00 -16:30,
 •  Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları için 07:00-16:00,

olarak düzenlenerek kademeli mesai uygulamasına geçilmesine,

 

 1. Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları için yukarıda belirlenen kademeli mesai saatlerinin uygulanmasına, gerekli hazırlıkları yapabilmeleri ve Büyükşehir Belediye Başkanlığınca toplu taşıma hizmetleri ile ilgili gerekli planlamaların yapılabilmesi açısından 09/11/2020 Pazartesi gününden itibaren başlanmasına, bunun dışında yukarıda belirtilen tüm hususlara ilişkin kararların uygulamasına ise 04/11/2020 Çarşamba gününden itibaren başlanmasına,

Karar verilmiştir.

Önemle belirtmek gerekir ki, Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları için mesai saati 07:00-16:00 olarak belirlenmiş olup işbu husus anılan alanda faaliyet gösteren şirketler tarafından da  09/11/2020 tarihi itibariyle yürürlüğe konulacaktır.

Yukarıda belirtilen hususlar açısından uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususları da işbu kararda belirtilmiştir.

Bu kapsamda, İl Hıfzıssıhha Meclisi Kararı ile alınan ek tedbirler uyarınca gerekli önlemler ve düzenlemeler, İstanbul ilinde yaşayan vatandaşlar ile kurum ve kuruluşlar nezdinde dikkate alınmalıdır.

Saygılarımızla,

ÇELİKBAŞ HUKUK BÜROSU

 

(*) Yasal Uyarı

İşbu makale bilgi ve deneyim paylaşımına yönelik olup yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki güvence vermemektedir. Çelikbaş Hukuk Ofisi, bu makalede yer alan her türlü bilgi ve sair içeriklerin doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmasından oluşacak zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; Türkiye Cumhuriyeti Barolar Birliği’nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez. Bu bilgilerin iletilmesi hiçbir şekilde avukat müvekkil ilişkisi oluşturmaz. Bu bilgiler en son hukuki durumu yansıtmayabileceğinden okuyucular güncel durum hakkında bir avukata danışarak hareket etmelidirler.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.