VERBİS KAYIT SÜRELERİ İLE İLGİLİ HATIRLATMA

Bilindiği üzere, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (KVK Kurulu) 23/06/2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Kararı ile VERBİS’e kayıt süreleri uzatılmış olup işbu husus KVK Kurulu tarafından 23.06.2020 tarihinde yayımlanan “VERBİS’e Kayıt Sürelerinin Uzatılması Hakkında Duyuru” ile duyurulmuştur. Anılan karar ile;

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 30.09.2020 tarihine,
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine,
  • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine,

kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda, Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları bakımından VERBİS’e kayıt süresi 30.09.2020 tarihi (bugün) itibariyle sona erecektir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir