KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİNİN YENİDEN UZATILMASI

Bilindiği üzere, Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle oluşan olumsuz ekonomik sonuçların etkilerinin azaltılması amacıyla 26.03.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7226 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na (“Kanun”) Geçiçi 23. Madde eklenerek değişiklik yapılmış olup 30/6/2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere, yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuruları için, ek 2 nci maddenin üçüncü fıkrasında işçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için öngörülen hizmet akdinin feshi hariç işsizlik sigortası hak etme koşullarını yerine getirmesi hükmü, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şeklinde uygulanır. Bu koşulu taşımayanlar, kısa çalışma süresini geçmemek üzere son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden kalan süre kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam eder.” hükmü ile işçilerin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için öngörülen şartlar kolaylaştırılarak 120 günlük sigortalılık prim ödeme gün sayısı 60 güne, 600 günlük prim ödeme gün sayısı ise 450 güne indirilmiş ve bu maddenin 30.06.2020 tarihine kadar geçerli olacağı belirtilmiştir.

 

Bununla birlikte,  Kanun’un geçici 23. maddesi uyarınca “Bu madde kapsamında yapılan başvuru tarihini 31/12/2020 tarihine kadar uzatmaya ve birinci fıkrada belirlenen günleri farklılaştırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.” hükmü düzenlenmiş olup belirtilen yetki ışığında 30/06/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 29/06/2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/06/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi;  Yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartlan aşmamak kaydıyla,

  • Bu Kararın yayımı tarihi öncesinde kısa çalışma uygulaması biten işyerleri bakımından 01/07/2020 tarihinden itibaren,
  • Bu Kararın yayımlandığı tarihte kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihinden başlamak üzere,

bir ay süre ile uzatılmıştır.

 

Ayrıca belirtmek gerekir ki anılan Karar uyarınca Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan ödemeler başlangıçla belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyecektir.

 

Daha sonra, 31/07/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 30/07/2020 tarihli ve 2810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 29/06/2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde ve anılan Kanunun ek 2 nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın söz konusu Karar ile uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere bir ay uzatılmıştır.

 

Anılan Cumhurbaşkanlığı Kararları ile birlikte uzatılan kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, 31/08/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2915 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tekrar uzatılmış olup, işbu karar uyarınca yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi Kanun’un ek 2 nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın 29/6/2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde ve 30/7/2020 tarihli ve 2810 sayılı Cumhurbaşkanı Karar ile uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere iki ay uzatılmıştır.  İşbu Karar ile birlikte kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinden faydalanma süresinin son günü 31 Ekim 2020 olarak belirlenmiş olup ilgililerce belirtilen yeni sürenin dikkate alınması gerekmektedir.

 

İşbu makale bilgi ve deneyim paylaşımına yönelik olup yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki güvence vermemektedir. Çelikbaş Hukuk Ofisi, bu makalede yer alan her türlü bilgi ve sair içeriklerin doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmasından oluşacak zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; Türkiye Cumhuriyeti Barolar Birliği’nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez. Bu bilgilerin iletilmesi hiçbir şekilde avukat müvekkil ilişkisi oluşturmaz. Bu bilgiler en son hukuki durumu yansıtmayabileceğinden okuyucular güncel durum hakkında bir avukata danışarak hareket etmelidirler.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir