Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi’ne Kayıt Sürelerinin Ertelenmesi

Bilindiği üzere, 4 Ocak 2020 tarihli ve 30998 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 15 Temmuz 2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”) içeriğinde önemli değişiklikler yapılmış olup anılan yönetmelik ile ticari elektronik ileti onayı alınmasına, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikâyet süreçlerinin yürütülmesine imkân tanıyan Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (“İYS”) ve İYS’ ye kayıt yükümlülüğü mevzuatımızdaki yerini almıştır. Kayıt yükümlülüğüne ilişkin olarak ise Yönetmelik uyarınca belirli süreler öngörülmüştür.

 

Bununla birlikte, birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de yeni tip Koronavirüs (Covid19) salgını günlük hayatı olumsuz etkilemiş ve iş süreçlerinde önemli aksamalar yaşanmasına neden olmuştur. İşbu sebeple, farklı sektörlerde bulunan şirketlerin ve sivil toplum kuruluşlarının İYS’ye ilişkin tarihlerin ertelenmesi talepleri T.C. Ticaret Bakanlığı’na iletilmiştir. Anılan işbu talepler Bakanlıkça dikkate alınmış olup Bakanlık 23 Mayıs 2020 tarihinde konuya ilişkin bir duyuru yayımlayarak , Yönetmelik ile 31 Mayıs 2020 olarak kararlaştırılan İYS’ye son onay yükleme tarihinin 31 Ağustos 2020 tarihine ertelenmiş olduğunu,  alıcıların ise hizmet sağlayıcılar tarafından kaydedilen onayları en geç 1 Aralık 2020 tarihine kadar kontrol etmesi gerektiğini duyurmuştur.

 

Ancak anılan kayıt tarihlerine ilişkin olarak, 28 Ağustos 2020 tarihli ve 31227 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca “ Bu Yönetmelik kapsamında alınan onaylar 1/12/2020 tarihine kadar hizmet sağlayıcılar tarafından İYS’ye aktarılır.” hükmü düzenlenmiş olup İYS’ye kayıt ve son onay yükleme tarihi 1/12/2020 tarihine ertelenmiştir. Bununla birlikte bu sürenin sonunda İYS tarafından alıcılara onayların İYS’ye yüklendiği ve 16/1/2021 tarihine kadar kontrol edilmediği takdirde bu onayların geçerli sayılacağı ile reddetme imkanının İYS üzerinden kullanılabileceği bilgisini içeren bir ileti gönderilecek olup alıcılar, ise İYS’ye kaydedilen onayları 16/1/2021 tarihine kadar kontrol edeceklerdir.

 

Ayrıca belirtmek gerekir ki, işbu değişiklik ile Bakanlık, bu tarihleri hizmet sağlayıcıların niteliği ile ticari elektronik ileti onay sayılarının büyüklüğünü göz önünde bulundurarak altı ay ertelemeye yetkili kılınmıştır.

 

İYS’ya kayıt yükümlülüğü ise Yönetmelik uyarınca düzenlenmiş olup Yönetmelik’e aykırı hareket edilmesi ve/veya İYS’ye kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde Yönetmelik’in 17. Maddesi uyarınca 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 12. maddesi kapsamında idari para cezası uygulanacaktır.

 

 

*Yasal Uyarı*

İşbu makale bilgi ve deneyim paylaşımına yönelik olup yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki güvence vermemektedir. Çelikbaş Hukuk Ofisi, bu makalede yer alan her türlü bilgi ve sair içeriklerin doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmasından oluşacak zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; Türkiye Cumhuriyeti Barolar Birliği’nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez. Bu bilgilerin iletilmesi hiçbir şekilde avukat müvekkil ilişkisi oluşturmaz. Bu bilgiler en son hukuki durumu yansıtmayabileceğinden okuyucular güncel durum hakkında bir avukata danışarak hareket etmelidirler.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.