TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ (İYS) KAYIT SÜRESİ YENİDEN UZATILDI

Malumunuz olduğu üzere 4 Ocak 2020 tarihli ve 30998 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 15 Temmuz 2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik” içeriğinde önemli değişiklikler yapılmış olup anılan Yönetmelik ile ticari elektronik ileti onayı alınmasına, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikâyet süreçlerinin yürütülmesine imkân tanıyan Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (“İYS”) ve İYS’ ye kayıt yükümlülüğü mevzuatımızdaki yerini almıştır. Kayıt yükümlülüğüne ilişkin olarak ise Yönetmelik uyarınca belirli süreler öngörülmüştür.

 

Bununla birlikte tüm dünyayı etkileyen yeni tip Koronavirüs (COVID-19) salgınının günlük hayattaki olumsuz etkileri devam etmekte ve iş süreçlerinde bazı aksamalar yaşanmasına neden olmaktadır. Bu sebeple farklı sektörlerde bulunan şirketlerin ve sivil toplm kuruluşlarının İYS’ye kayıt tarihlerinin ertelenmesine ilişkin talepleri T.C. Ticaret Bakanlığı’na (“Bakanlık”) iletilmektedir. Anılan hususlar göz önünde bulundurularak İYS’ye kayıt tarihleri birçok kez ertelenmiş olup  son olarak ise 28 Ağustos 2020 tarihli ve 31227 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca İYS’ye kayıt tarihi 1/12/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.  Önemle belirtmek gerekir ki, bu Yönetmelik ile Bakanlık, bu tarihleri hizmet sağlayıcıların niteliği ile ticari elektronik ileti onay sayılarının büyüklüğünü göz önünde bulundurarak altı ay ertelemeye yetkili kılınmıştır.

 

Bu kapsamda 30 Kasım 2020 tarihinde  T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından “Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemine (İYS) İlişkin Basın Açıklaması” yayımlanmış olup işbu basın açıklaması ile yeni tip koronavirüs salgınının etkisini devam ettirdiği değerlendirilerek  işletmelerin mağdur edilmemesi amacıyla hizmet sağlayıcıların İYS’ye kaydolma ve onay yükleme tarihi ertelenmiştir. Buna göre;

  • 150 bin adedin üstünde ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılar için onay yükleme son tarihi 31 Aralık 2020 tarihine; bu onayların vatandaş tarafından kontrol edilme son tarihi ise 15 Şubat 2021 tarihine,
  • 150 bin adet ve altında ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılar için onay yükleme son tarihi 31 Mayıs 2021 tarihine; bu onayların vatandaş tarafından kontrol edilme son tarihi ise 15 Temmuz 2021 tarihine,

ertelenmiştir.  

 

Önemle belirmek gerekir ki, son gelişmeler ile birlikte anılan tarihler uyarınca İYS’ye kayıt yükümlülüğü yerine getirilecek olup Yönetmelik’e aykırı hareket edilmesi halinde Yönetmelik’in 17. maddesi uyarınca 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 12. maddesi kapsamında idari para cezası uygulanacaktır.

 

ÇELİKBAŞ HUKUK BÜROSU

 

*Yasal Uyarı*

İşbu makale bilgi ve deneyim paylaşımına yönelik olup yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki güvence vermemektedir. Çelikbaş Hukuk Ofisi, bu makalede yer alan her türlü bilgi ve sair içeriklerin doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmasından oluşacak zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; Türkiye Cumhuriyeti Barolar Birliği’nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez. Bu bilgilerin iletilmesi hiçbir şekilde avukat müvekkil ilişkisi oluşturmaz. Bu bilgiler en son hukuki durumu yansıtmayabileceğinden okuyucular güncel durum hakkında bir avukata danışarak hareket etmelidirler.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir