Yargı Alanında Getirilen Durma Süresi ve Durma Süresinin Sürelere Etkisi

Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını ve yargı alanında doğabilecek hak kayıplarını önlemek amacıyla; 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen durma süresi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen zorunlu idari başvuru yoluna ilişkin süreler hariç, 1/5/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden 15/6/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar (salgın hastalığın yayılma tehlikesinin daha önce ortadan kalkması halinde yeniden değerlendirilmek üzere) 2480 sayılı ve 29 Nisan 2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılmıştır.
Anılan karar üzerine, HSK Genel Kurulu, 30/4/2020 tarihinde, olağanüstü gündemle toplanarak oybirliği ile özetle aşağıdaki kararları almıştır:

 • Tutuklu dosyalara ilişkin soruşturma ve kovuşturma işlemlerine istinaden tarafların mümkün olduğunca bilişim imkânlarından istifade edilerek hazır edilmelerine,
 • Erteleme süresince adli hizmetlerin tamamen durması gibi bir durumun söz konusu olmadığının ve adliyelerdeki iş ve işlemlerin durdurulmadığının bilinmesine,

karar verilmiştir.

Hangi Süreler Durdu? °°°

 • Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri gibi bir hakkın kullanımına ilişkin tüm süreler,
 • CMK, HMK, İYUK ve usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflara verilen süreler ile bu kapsamda Hakim tarafından tayin edilmiş tüm süreler,
 • Arabuluculuk, uzlaşma gibi alternatif çözüm yöntemlerine ilişkin süreler,
 • İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler,

durduruldu.

Süreler Hangi Tarihler Arasında Durdu? °°°

Anılan uzatma kararıyla icra ve iflas hukuku dışındaki tüm süreler 13 Mart – 15 Haziran 2020 arası için, icra işleri ise 22 Mart – 15 Haziran 2020 arası için durdu.

Dolmak Üzere Olan Süreler Durmuşsa Yeni Bir Süre Verilecek mi? °°°

Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine 15 gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden (16 Haziran’dan) başlamak üzere onbeş gün uzamış sayılacak.

İşlemeye Devam Edecek Süreler Hangileri? °°°

 • Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı süreleri,
 • CMK’da yer alan koruma tedbirlerine ilişkin süreler,
 • HMK’da düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler

durmayacak.

 Duruşmaların Ertelenme Tarihi de Uzadı mı? °°°

 • Adli ve İdari Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerindeki duruşmalar da HSK kararıyla 15 Haziran 2020 tarihine kadar ertelendi.
 • Yargıtay ve Danıştay’daki duruşmaları erteleme yetkisi ise bu mahkemelerin Başkanlar Kurulu tarafından kararlaştırılacak.

Erteleme Süreleri Kesin mi? °°°

Salgının seyrine göre erteleme tarihlerinin değiştirilmesi mümkündür. Virüs tehlikesinin gidişatı, bu konudaki takvimi belirleyecektir.

°°° Kaynak:http://www.adalet.gov.tr/

Bilgilerinize sunarız,

ÇELİKBAŞ HUKUK BÜROSU

 

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.