ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ HAKLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

 

Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTK”) tarafından 18.01.2022 tarihli ve 31723 sayılı Resmi Gazete ile Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmelik’inde (“Yönetmelik”) bazı değişiklikler getirilmiştir. Şöyle ki;

Kişisel Verilerin Kopyalanması

Yönetmelikte yapılan düzenleme ile elektronik haberleşme sektöründe başvuru sahibinin kimliğinin doğrulanması sürecinde kullanılan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (çipli) veya Pasaport (çipli) belgelerin fotokopisi artık alınmayacak olup bu değişiklik ile başka şahıslara ait kimlik kartları kullanılarak yapılan usulsüz işlemlerin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

 

Şeffaflık İlkesi

Yönetmelik’in 9. maddesinde yapılan düzenlemeye göre; elektronik haberleşme sektöründe yapılan abonelik sözleşmeleri, tüketicinin algılayabileceği açık ve kolay bir dille düzenlenecek ve hazırlanan sözleşme veya taahhütname örnekleri tüketiciye iletilecektir.

Yönetmelik’in aynı maddesinin 10. fıkrasına bakıldığında elektronik haberleşme sektöründe yapılacak abonelik sözleşmelerine ilişkin taahhütname süresi 24 (yirmi dört) ay ile sınırlandırılmış olup taahhüt süresi, taahhüdün bitiş tarihi ve taahhüde aykırılık oluşturacak işlemler hakkında tüketiciye bilgilendirme yapılması öngörülmüştür.

 

İnternet Hizmetinin Veri Hızının Sağlanamaması Nedeni ile Feshi

Yönetmelik’in 9. maddesinin 11. fıkrasında yapılan bir diğer önemli değişiklik ise internet erişim hizmetleri hakkındadır.

Bu değişikliğe göre; internet erişim hizmetlerinde sözleşmede yer alan ilgili adreste sunulacak internet hizmetine ilişkin tüketiciye aktarılan veri hızı dikkate alınarak, kurum tarafından yapılan adrese dayalı internet hız ölçümlerinde tespit edilen kriterlerin tüketiciye sağlanamaması durumunda; abone (tüketici) tarafından cihazın kalan bedeli hariç olmak üzere herhangi bir cayma bedeli ödenmeksizin taahhütlü abonelik feshedilebilecektir.

 

Sonuç

31723 Sayılı Karar ile yapılan bu değişiklikler ile; kişisel verilerin başka şahısların eline geçmesi üzerine yapılabilecek usulsüz işlemlerin engellenmesi, tüketici ve kurum arasında sözleşme ve taahhütlerin açık ve karışıklığa elvermeyecek şekilde akdedilmesi ve kurumların tüketiciye vaat ettiği hizmetin sağlanamaması durumunda tüketicinin taahhüt akdi nedeni ile içerisinde bulunduğu olumsuz durumun önlenmesi amaçlanmıştır.

 

 

 

 

 

*Yasal Uyarı*

İşbu makale bilgi ve deneyim paylaşımına yönelik olup yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki güvence vermemektedir. Çelikbaş Hukuk Ofisi, bu makalede yer alan her türlü bilgi ve sair içeriklerin doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmasından oluşacak zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; Türkiye Cumhuriyeti Barolar Birliği’nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez. Bu bilgilerin iletilmesi hiçbir şekilde avukat müvekkil ilişkisi oluşturmaz. Bu bilgiler en son hukuki durumu yansıtmayabileceğinden okuyucular güncel durum hakkında bir avukata danışarak hareket etmelidirler.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir