Makaleler

 Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne İlişkin Değişiklikler

Av. Nil Merve Çelikbaş Şeker, L.L.M./2022 23 Ağustos 2022 tarihli 31932 sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanan “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” (“Değişiklik”) ile mal teslimi, ön bilgilendirme, cayma hakkı ve aracı hizmet sağlayıcılarına ilişkin düzenlemeler getirilmiştir. Cayma Hakkı ve Ön Bilgilendirme Anılan Değişiklik’de ön bilgilendirme kapsamında yapılan düzenlemeler şu şekildedir; ön bilgilendirmede hizmet …

 Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne İlişkin Değişiklikler Devamı »

Yeni Dönem Kira Artışlarına İlişkin Düzenleme

Nil Merve Çelikbaş Şeker, L.L.M. 8 Haziran 2022 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen ve 11 Haziran 2022 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren yasaya göre; “Konut kiraları bakımından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ilâ 1/7/2023 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde …

Yeni Dönem Kira Artışlarına İlişkin Düzenleme Devamı »

BİRLEŞME VE DEVRALMALARA İLİŞKİN TEBLİĞ

31768 sayılı Resmî Gazete ’de Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) 4 Mart 2022 tarihinde yayınlanmıştır. Tebliğ, 4 Mayıs 2022 tarihinde yürürlüğe girecek olup teknoloji alanında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında da düzenlemeler içermektedir. Değişikliklerden önce teknoloji alanında faaliyet gösteren teşebbüslere ilişkin mevzuatta bir açıklama bulunmamaktayken anılan …

BİRLEŞME VE DEVRALMALARA İLİŞKİN TEBLİĞ Devamı »

İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDE İŞTEN ÇIKIŞ KODUNUN ÖNEMİ

GİRİŞ İşçi ve işveren uyuşmazlıklarına konu birçok uyuşmazlıkta, işçinin çıkış kodu büyük önem arz etmekte ve çıkış kodu ile işçinin fiiliyatta iş sözleşmesinin sona erme şekli arasında bir uyumsuzluk olması halinde bu durum işçi lehine yorumlanabilmektedir. Bu çalışmamızda birçok yargı kararı ışığında iş sözleşmesinin feshinde çıkış kodunun önemi irdelenmiştir. YARGI KARARLARI IŞIĞINDA İŞTEN ÇIKIŞ KODUNUN …

İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDE İŞTEN ÇIKIŞ KODUNUN ÖNEMİ Devamı »

COVID-19 Salgınının İşyeri Kiralarına Etkisi

Giriş Solunum yolu bulaşıcı hastalığı olan Corona virüs (“COVID-19”) nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından 12/03/2020 tarihinde pandemi ilan edilmesi ile birlikte, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de birçok toplumsal, psikolojik ve ekonomik değişim meydana gelmiştir. Özellikle şirketler açısından alınan tedbirler neticesinde çalışma düzeni, istihdam ve büyüme hedefleri konusunda köklü değişiklikler ortaya çıkmıştır. İşbu çalışma, COVID-19’un …

COVID-19 Salgınının İşyeri Kiralarına Etkisi Devamı »

Konişmento ile Navlun Sözleşmesi Arasındaki İlişki

Konişmento ile Navlun Sözleşmesi Arasındaki İlişki(Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 2012)   Av. Nil Merve ÇELİKBAŞ Ticaret hayatının en büyük aktörlerinden biri şüphesiz ki deniz yoluyla taşımacılıktır. Deniz ticareti yoluyla taşımacılıkta ise en önemli sözleşmelerden biri navlun sözleşmesidir. Navlun sözleşmesi ile taraflardan biri (taşıyan) deniz yoluyla eşya taşımayı, diğer taraf (taşıtan) da bunun karşılığında bir ücret …

Konişmento ile Navlun Sözleşmesi Arasındaki İlişki Devamı »

Konişmento ile Navlun Sözleşmesi Arasındaki İlişki

Konişmento ile Navlun Sözleşmesi Arasındaki İlişki(Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 2012)   Av. Nil Merve ÇELİKBAŞ Ticaret hayatının en büyük aktörlerinden biri şüphesiz ki deniz yoluyla taşımacılıktır. Deniz ticareti yoluyla taşımacılıkta ise en önemli sözleşmelerden biri navlun sözleşmesidir. Navlun sözleşmesi ile taraflardan biri (taşıyan) deniz yoluyla eşya taşımayı, diğer taraf (taşıtan) da bunun karşılığında bir ücret …

Konişmento ile Navlun Sözleşmesi Arasındaki İlişki Devamı »